eú
PHOTO: © European Union, 2014

Korupcia v EÚ stojí neskutočný balík! 120 miliárd EUR ročne

eú
PHOTO: © European Union, 2014

Podľa správy Európskej únie uverejnenej tento týždeň je korupcia celoeurópskym problémom a na jej prevenciu je potrebné vynaložiť väčšie úsilie.

V správe sa uvádza, že korupcia (zneužitie moci na vlastné obohatenie), ktorá zahŕňa napr.politickú korupciupodplácanie štátnych úradníkov alebo korupciu v súkromnej sfére, existuje vo všetkých členských štátoch a európsku ekonomiku stojí približne 120 miliárd EUR ročne.

Korupcia navyše podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie a oslabuje politické vedenie.

Rozsiahle obavy

Tri štvrtiny Európanov sa domnievajú, že korupcia je rozšírená v ich domovskej krajine a viac ako polovica sa domnieva, že ide o bežný jav medzi politickými stranami.

Jeden respondent z dvanástich sa v minulom roku podieľal na korupcii alebo bol jej svedkom, pričom 4 % opýtaných uviedli, že bol požiadaní, alebo sa od nich očakávalo, aby dali úplatok. Občania sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretli s korupciou vo vzťahu so zdravotníckymi službami, súkromnými spoločnosťami, políciou a colnými orgánmi.

Boj proti korupcii

V posledných rokoch sa v európskych krajinách realizovali rôzne opatrenia na riešenie tohto problému. Ide napríklad o mechanizmy na kontrolu konfliktov záujmov, v rámci ktorých sa stanovili etické pravidlá a zlepšila transparentnosť. Tieto opatrenia, ktoré sa v jednotlivých štátoch EÚ značne líšia, však nie sú vo všetkých prípadoch dôkladne aplikované, a preto sa ich výsledky rôznia.

Viac..  KÚ: Rodné číslo nevyjadruje pocity, ale fakty. Musí ostať trvalým identifikačným osobným údajom

Treba vynaložiť viac úsilia na predchádzanie a odstránenie korupcie. Návrhy EÚ zahŕňajú zlepšenie efektívnosti súdov pri riešení prípadov korupcie, zabezpečenie ochrany informátorov a zvýšenie transparentnosti rozhodovania o verejných výdavkoch. Ide o oblasti, v ktorých je riziko výskytu korupcie vyššie, a to najmä na miestnej úrovni.

EÚ plánuje vytvoriť program pre európske krajiny, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany, ktorý bude slúžiť na výmenu skúsenosti, lepšiu identifikáciu najefektívnejších politík a poskytovanie odbornej prípravy.

Monitorovanie korupcie

Správa EÚ o boji proti korupcii, ktorej počiatky siahajú do roku 2011, má napomôcť pri boji proti korupcii v Európe, posilniť politický záväzok v tejto oblasti a identifikovať spôsoby pomoci na úrovni EÚ.

Správa sa bude naďalej využívať na monitorovanie skúseností občanov EÚ s korupciou a bude sa vydávať každé 2 roky.

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices