Tu sú vaše základné práva ako Európana. Máte pocit, že spoločnosť okolo vás ich všetky dodržiava?

základné práva
PHOTO: Flickr.

Európska únia je tu už vyše 20 rokov, ale stále sa vyvíja. V roku 2000 urobili Európania významný krok vpred. Došlo k spísaniu ich základných práv. Poznáte ich všetky? Ak si nie ste istí, tu ich máte čierne na bielom.

1. Dôstojnosť. Európania majú právo na život. Zakazuje sa mučenie, otroctvo a iné neľudské zaobchádzanie.

2. Sloboda. Európan má právo uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu. Má tiež právo na vzdelanie a prácu. Môže si vybrať náboženstvo a môže sa slobodne vyjadrovať.

3. Rovnosť. Všetci Európania sú si rovní, bez ohľadu na ich kultúru, pohlavie, vek a ich odlišnosti.

4. Solidarita. Zamestnanci majú právo na spravodlivé pracovné podmienky. Majú právo vyjadriť sa, či už prostredníctvom vyjednávania, alebo kolektívne.

5. Občianske práva. Európania majú právo voliť. Môžu tiež kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách. Majú právo slobodne sa pohybovať v rámci celej EÚ.

Viac..  Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

6. Spravodlivosť. Európania majú prístup k spravodlivosti. Majú právo sa vyjadriť a obhájiť pred nestranným súdom.

Všetky tieto základné práva sú zakotvené v Charte základných práv EÚ. Pred piatimi rokmi táto Charta nadobudla rovnakú právnu záväznosť ako zmluvy. Členské štáty Únie ju musia dodržiavať. Aká je vaša skúsenosť?

Téme základných práv Európana je venované nasledovné video:

O nin

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices