Európska komisia chce zakázať niektoré látky v parfumoch! Napíšte jej, po ktorých ste mali alergickú reakciu

parfum
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Niektoré látky prítomné vo vôňach môžu vyvolávať kožné alebo respiračné alergie. Komisia preto spúšťa takzvanú verejnú konzultáciu, aby zistila, po ktorých látkach v parfumoch sa obyvateľom EÚ robia alergické reakcie. Aktuálna verejná konzultácia sa týka len kožných alergénov (nazývaných aj „kontaktné“). Kožnými alergénmi môžu byť tak syntetické chemikálie ako aj látky prírodného pôvodu.

Odhaduje sa, že kožnou alergiou na vonné látky trpí 1 až 3 % európskeho obyvateľstva. K najčastejším príznakom patrí podráždenie, opuch a kožné vyrážky, ale môžu prerásť až do chronického ochorenia (ekzému). Alergická reakcia na nejakú látku závisí od mnohých faktorov vrátane genetických predispozícií, veku a intenzity vystavenia účinkom tejto látky.

Zoznam látok sa pravidelne aktualizuje

Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje zoznam látok, ktoré sú v kozmetických výrobkoch zakázané, a zoznam látok, ktoré sú povolené, avšak podliehajú obmedzeniam. Niektoré látky sú vonné alergény.

Tieto zoznamy je potrebné pravidelne revidovať. Keďže posledná aktualizácia vonných alergénov sa uskutočnila v roku 2003, útvary Komisie požiadali Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS), aby túto záležitosť preskúmal a v júli 2012 vydal výbor svoje stanovisko.

Najdôležitejšie zistenia Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov:

  • tri alergény (HICC, atranol a chloroatranol) sa považujú za nebezpečné,
  • spotrebiteľ by mal byť informovaný o prítomnosti prídavných alergénov v kozmetickom výrobku,
  • 12 chemikálií a 8 prírodných výťažkov bolo označených za látky hodné osobitnej pozornosti, na základe počtu osôb s pozitívnymi výsledkami náplasťového testu. Bolo navrhnuté, aby sa v prípade týchto 12 chemikálií, a to aj vtedy, ak sú súčasťou prírodných výťažkov, obmedzila ich koncentrácia v kozmetických výrobkoch.

Návrhy Útvarov Komisie v rámci verejnej konzultácie:

bolo zakázané pridávať do kozmetických výrobkov uvedené tri látky, o ktorých sa zistilo, že sú nebezpečné,

  • dodatočné alergény podliehali povinnosti individuálneho označovania na obale kozmetického výrobku. Inými slovami, musia byť uvedené v zozname zložiek ako doplnenie k slovám „parfum“ alebo „aróma“. Vzhľadom na rozsiahle používanie vonných látok môže byť veľmi ťažké vyhnúť sa všetkým alergénom. Je preto dôležité zamedziť aspoň tie, ktoré u ľudí vyvolávajú alergické reakcie.
Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Verejná konzultácia

Stanovisko Vedeckého výboru bolo zverejnené v júni 2012. Po ňom nasledovali neformálne konzultácie so zástupcami priemyselného odvetvia, spotrebiteľskými organizáciami, odborníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti a s členskými štátmi EÚ. Ďalším krokom je otvorenie verejnej konzultácie. Po zohľadnení týchto konzultácií budú o navrhovaných zmenách nariadenia o kozmetických výrobkoch vo forme vykonávacieho aktu hlasovať členské štáty v Stálom výbore pre kozmetické výrobky. Keď členské štáty tieto opatrenia schvália, Európsky parlament a Rada budú mať tri mesiace na uplatnenie svojej kontrolnej právomoci. Ak proti uvedenému návrhu nevznesie nikto námietku, oficiálne prijatie týchto zmien sa očakáva na konci roku 2014 alebo začiatkom roku 2015.

Útvary Komisie neplánujú zakázať nijaký parfum. Navrhujú zakázať tri silné vonné alergény, pri ktorých bolo preukázané, že sú nebezpečné. Ak sú obsiahnuté v nejakom parfume, zloženie tohto parfumu sa musí zmeniť tak, aby bol zakázaný alergén nahradený inou látkou.

Vonné látky sa používajú v rôznych typoch kozmetických výrobkov, napríklad v parfumoch, krémoch a dezodorantoch. Preto je povinnosť uvádzať alergény na obale kozmetického výrobku taká dôležitá.

Pokiaľ ste mali alergickú reakciu po použití niektorého parfemu, môžete sa najneskôr do 14. mája 2014 zapojiť do verejnej konzultácie cez nasledujúci email: sanco-cosmetics-and-medical-devices@ec.europa.eu a do predmetu napíšte „alergénne vonné látky – verejné pripomienkovanie“.

O red

Odporúčame pozrieť

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie

Európska únia možno uvalí na Irán nové sankcie v súvislosti s jeho víkendovým útokom na …

Consent choices