Nikto nevie v akej kondícii sú európske banky, čakajú ich stres testy

banka
Ilustračné foto: Flickr.com

Stres testy v bankách sa uskutočňujú pravidelne a slúžia k mapovaniu pripravenosti bánk pri simulácii rôznych krízových scenárov. Krízová situácia môže nastať napríklad pri veľkom náraste počtu nezamestnaných, pri zníženom HDP, pri poklese cien nehnuteľností, pri odlive hotovosti u termínovaných vkladov, alebo aj pri veľkom počte neplatičov úverových splátok. Na pokrytie týchto možných krízových situácií potrebujú dostatočnú finančnú rezervu.

Stres testy patria do právomoci Európskeho bankového úradu (EBA). Európska komisia (EK) sa na vykonávaní testov priamo nepodieľa, ale pripravuje v spolupráci s EBA metodiku týchto testov.  EBA je nezávislý orgán a má na starosti riadne fungovanie finančných trhov a dohliada na stabilitu finančného systému v EÚ. Preto práve tento úrad monitoruje vývoj na trhoch, zisťuje trendy, možné riziká a upozorňuje na zraniteľnosť bánk. Súčasťou takéhoto dohľadu sú aj celoeurópske stres testy. Tie si na vlastnej koži vyskúša približne polovica bánk celej eurozóny.

Ešte stále nie sú známe niektoré podstatné parametre testu, najmä ako sa pristúpi k ohodnoteniu rizika štátnych dlhopisov v držaní bánk. Minulé testy dopadli neslávne, keď niektoré pozitívne ohodnotené banky boli o chvíľu neskôr zachraňované. Až po teste a zverejnení výsledkov budeme vedieť lepšie posúdiť jeho dôležitosť. Bez ohľadu na to, verejnosť, najmä tí, čo majú v bankách významnejšie úspory, by mali vývoj v európskom bankovom sektore priebežne sledovať. Banky nie sú bezrizikové a to, čo sa stalo na Cypre, nie je v budúcnosti vylúčené ani v iných štátoch“. hovorí Martin Vlachynský, analytik z INESS :“

Viac..  Štátna pomoc firmám v EÚ v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur

Výsledky testov budú známe koncom roka. Ako sa s ich výsledkami v Európskom parlamente (EP) ďalej pracuje pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk vysvetlila europoslankyňa Monika Smolková: “ EP sa na príprave záťažových testov pre banky nepodieľa, ale poslanci výboru ECON – Výboru pre hospodárske záležitosti majú pravidelné schôdze s predstaviteľmi ECB. Tiež si môžu objednať rôzne štúdie týkajúce sa strestestov. Poslanci EP schvaľovali legislatívu, v ktorej sú stanovené riešenia po vykonaní záťažových testov bánk“.

O tkl

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices