Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Brusel tiahne do boja proti únikom na DPH. Za rok sa vyparí takmer 200 miliárd EUR!

Európska komisia
Európska komisia, Brusel.
PHOTO: redakcia/red.

EÚ plánuje posilniť spoluprácu so susednými krajinami v oblasti DPH ako súčasť intenzívnejšieho boja proti daňovým podvodom.

DPH, ktorá sa účtuje ako daň z predaja tovarov a služieb, je jedným z hlavných zdrojov daňových príjmov vlád. Ročne predstavuje v krajinách EÚ viac ako 700 miliárd EUR.

V rozpočtoch v krajinách EÚ však každý rok chýba takmer pätina všetkých potenciálnych príjmov z DPH. Podľa odhadov zostalo v roku 2011 aspoň čiastočne nezaplatených okolo 193 miliárd EUR v príjmoch z DPH (t. j. 1,5 % HDP) ako dôsledok podvodov a daňových únikov.

Elektronické služby v popredí

Osobitne vysokú mieru dosahujú podvody v oblasti DPH, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov mimo EÚ v rastúcich odvetviach telekomunikácií a elektronického obchodu. Podvodníci často využívajú cezhraničné rozdiely a informačnú priepasť medzi krajinami.

Služby poskytované elektronicky ako napríklad sťahovanie videí sa často poskytujú prostredníctvom serverov a spoločností pôsobiacich mimo územia EÚ.

V porovnaní s tradičnejšími transakciami je v prípade takýchto nákupov často ťažšie zistiť totožnosť dodávateľov, zákazníkov a miesto dodania. Následne je náročnejšie určiť, či DPH bolo zaplatené alebo nie.

Obmedzenie hospodárskych škôd daňových únikov

EÚ dúfa, že užšia spolupráca s medzinárodnými partnermi povedie k vytvoreniu účinnejších nástrojov na boj proti týmto podvodom, ktoré umožnia krajinám získať nezaplatené dane a ochránia verejné financie.

Viac..  Nové posúdenie potrieb Ukrajiny: aktualizované náklady na rekonštrukciu a obnovu

Na riešenie tohto problému Komisia navrhuje otvorenie formálnych rokovaní s Ruskom a Nórskom o zlepšení administratívnej spolupráce v oblasti DPH. Predbežné rozhovory sa takisto uskutočnili v Kanade, Turecku a Číne.

Predložené opatrenia zahŕňajú podporu vnútroštátnych daňových orgánov v tom, aby si vymieňali viac údajov o aktivitách daňových poplatníkoch vrátane prístupu do databáz. Takáto spolupráca už existuje medzi krajinami EÚ, avšak chýba medzi EÚ a jej najväčšími obchodnými partnermi.

V čoraz viac globalizovanom hospodárstve by dohody o spolupráci ako tie, ktoré sa navrhujú s Ruskom a Nórskom, zlepšili odhaľovanie a boj proti podvodom v oblasti DPH. Zároveň by obmedzili finančné straty pre štátne rozpočty, ktoré predstavujú dodatočné daňové zaťaženie poctivých daňových poplatníkov až do výšky niekoľkých miliárd EUR ročne.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices