„Právo na vodu!“ Občianska iniciatíva sa dostala až na pôdu Európskeho parlamentu

right2water
Right2Water. PHOTO: Flickr.

Dnes na pôde Európskeho parlamentu koná po prvý krát verejné vypočutie s organizátormi Európskej občianskej iniciatívy „Voda je ľudské právo“, resp. „Právo na vodu.“ Jej organizátor požaduje prístup k čistej vode a hygiene pre všetkých a stavia sa proti liberalizácii služieb v oblasti zásobovania vodou.

Občianska iniciatíva „Voda je ľudské právo!“

Právo na vodu (Right2Water) chce zabezpečiť, aby mali inštitúcie a členské štáty EÚ povinnosť poskytovať dostatok čistej pitnej vody všetkým obyvateľom, a aby zásobovanie vodou a správa vodných zdrojov nespadali do pravidiel „vnútorného trhu“. Iniciatíve Right2Water sa podarilo do termínu uzávierky vyzbierať 1 884 790 podpisov.

Európska občianska iniciatíva

Občianska iniciatíva poskytuje miliónom obyvateľom členských štátov EÚ možnosť požadovať od Európskej komisie, aby predložila návrhy určitých právnych predpisov v oblastiach, ktoré pod ňu spadajú.

Organizátori občianskej iniciatívy, tzv. výbor občanov zložený z aspoň siedmych obyvateľov EÚ s trvalým bydliskom najmenej v siedmych rôznych členských štátoch, majú rok na to, aby získali dostatočný počet podpisov. Organizátori úspešných iniciatív sa nakoniec zúčastnia verejného vypočutia, ktorý usporiada Európsky parlament. Komisia má následne tri mesiace na to, aby túto iniciatívu posúdila a rozhodla, ako na ňu bude reagovať.

Viac..  Pravidlá európskej digitálnej identity nadobudli účinnosť

Vypočutie v Európskom parlamente organizuje Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v spolupráci s Petičným výborom, Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výborom pre rozvoj. Organizátori iniciatívy predstavia svoje ciele poslancom Európskeho parlamentu a podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi.

O red

Odporúčame pozrieť

Prezident: SR sa nebude báť hovoriť v EÚ a NATO suverénnym hlasom

Slovensko bolo, je a ostane pevnou súčasťou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, ale nebude sa …

Consent choices