Neuveriteľných 75 miliónov ľudí sa každý rok stane obeťou trestnej činnosti v EÚ

polícia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Dnes je Európsky deň obetí trestných činov. Európska komisia podniká kroky, aby obete trestných činov mohli v praxi uplatňovať svoje práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Významným medzníkom bolo prijatie nových pravidiel minimálnych práv obetí v EÚ 25. októbra 2012. Tento právny predpis zaručuje obetiam minimálne práva v rámci celej EÚ vrátane náležitej podpory, informácií a ochrany.

Členské štáty EÚ majú do 16. novembra 2015 transponovať európske ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, v čom im pomôžu usmernenia, ktoré dnes na tejto účel vydala Komisia. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť pripravilo tieto usmernenia spolu s organizáciami na pomoc obetiam a s vnútroštátnymi orgánmi. Ich úlohou je objasniť ustanovenia smernice o právach obetí a previesť tak práva, ktoré stanovuje, do praxe v celej EÚ.

Smernica o právach obetí je významným európskym právnym predpisom a jedným z tých, na ktoré môže byť Únia najviac hrdá,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Pri príležitosti Európskeho dňa obetí trestných činov poslala podpredsedníčka Redingová aj list ministrom štátov, v ktorom zdôrazňuje dôležitosť včasnej transpozície európskych pravidiel: Smernica EÚ o právach obetí by nemala zostať len kusom papiera: opatrenie prijaté na úrovni EÚ by sa malo preniesť do vnútroštátnych právnych predpisov, aby bolo funkčné a plne k dispozícii obetiam do uplynutia lehoty transpozície, t. j. najneskôr do 16. novembra 2015, uviedla podpredsedníčka Komisie vo svojom liste.

Usmernenia, ktoré boli vydané, – a o ktorých informovala podpredsedníčka Komisie Redingová ministrov štátov vo svojom liste – zahŕňajú objasnenia, čo jednotlivé práva v praxi znamenajú. Napríklad, právo na informácie znamená, že obetiam by mali byť poskytnuté informácie o ich právach pri prvom kontakte s políciou alebo súdom. Členské štáty by teda mali zaistiť, aby polícia, prokuratúra, justícia, sociálne služby a podporné služby úzko spolupracovali v snahe zaistiť obetiam prísun aktuálnych informácií, napríklad o používaní elektronických systémov.

Viac..  Komisia bilancuje hlavné úspechy v oblasti migrácie a azylu

Príklady toho, ako smernica zlepší situáciu obetí trestnej činnosti:

Valérie počas dovolenky v členskom štáte napadli a okradli. Na policajnej stanici ju informujú o právach v jej jazyku a zabezpečia tlmočníka, aby mohla svoje vyhlásenie urobiť vo svojom materinskom jazyku. Dostane spísané a preložené potvrdenie o svojej sťažnosti a informácie o ďalšom postupe. Odkážu ju tiež na organizáciu na pomoc obetiam. Po návrate do svojej krajiny ju orgány v členskom štáte, v ktorom bola napadnutá, aj naďalej informujú o všetkých fázach trestného stíhania. Valérie svedčí na súde a páchateľ je odsúdený. Od konca roku 2015 budú tieto ochranné postupy uplatňované v celej EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices