Sú bezplatné aplikácie naozaj bezplatné? Európska komisia dostáva sťažnosti z celej EÚ

aplikácia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európskemu „hospodárskemu odvetviu aplikácií“ sa mimoriadne darí. Zamestnáva viac ako milión ľudí a očakáva sa, že jeho hodnota dosiahne v najbližších piatich rokoch výšku 63 miliárd eur. Podľa externej platformy na analýzu aplikácií Distimo pochádza okolo 80 % príjmov – odhadom viac ako 10 miliárd eur ročne – jedného z dodávateľov z nákupov uskutočnených spotrebiteľmi v rámci aplikácie, vďaka ktorým môžu spotrebitelia získať prístup k špecifickému obsahu alebo funkciám aplikácie – ide o tzv. nákupy „in-app“ (nákupy v rámci aplikácie).

Na to, aby odvetvie aplikácií plne využilo svoj potenciál a naďalej prinášalo inovácie, potrebuje spotrebiteľov, ktorí dôverujú jeho produktom. V súčasnosti je viac ako 50 % online hier na trhu v EÚ ponúkaných v reklamách „bezplatne“ napriek tomu, že často súvisia s niekedy dosť vysokými poplatkami za nákupy v rámci aplikácie. Spotrebitelia si často poriadne neuvedomujú, že prichádzajú o peniaze, pretože ich kreditné karty sú automaticky zaťažené platbou. Reklama „bezplatne stiahnuteľných“ hier, ktorých hranie nie je „zadarmo“, oslovuje najmä deti.

Podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedla: „Európske odvetvie aplikácií ma úžasný potenciál tak vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast, ako aj skvalitňovať náš každodenný život prinášaním inovatívnych technológií. Aby toto odvetvie mohlo svoj potenciál využívať, musí si získať dôveru spotrebiteľov v nové produkty. Zavádzanie spotrebiteľov je jednoznačne zlý obchodný model, ktorý je navyše v rozpore s duchom pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Európska komisia bude od zástupcov odvetvia aplikácií žiadať veľmi konkrétne odpovede na podnety z radov občanov a vnútroštátnych spotrebiteľských združení.“

Komisár Neven Mimica, ktorý je zodpovedný za spotrebiteľskú politiku, dodal: „Spotrebitelia a zvlášť deti potrebujú lepšiu ochranu proti neočakávaným poplatkom za nákupy v rámci aplikácií. Štátne orgány na ochranu práv spotrebiteľov a Európska komisia rokujú so zástupcami odvetvia o riešeniach tejto otázky, ktorá nespôsobuje iba finančnú ujmu spotrebiteľom, ale môže zároveň ohroziť dôveryhodnosť tohto veľmi sľubne sa vyvíjajúceho trhu. Ak sa podarí čo najskôr dosiahnuť konkrétne riešenia, z výsledku budú môcť profitovať obe strany.“

Na stretnutiach so zástupcami odvetvia predstavia štátne orgány na ochranu práv spotrebiteľov zo všetkých krajín EÚ ich spoločnú dohodu o uplatňovaní príslušných pravidiel ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Celú činnosť riadi úrad dánskeho ombudsmana pre záležitosti spotrebiteľov. Stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Belgicka, Luxemburska a Litvy, ako aj členovia siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktorá má na starosti otázky ochrany práv spotrebiteľov v rámci EÚ.

Viac..  Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Medzi štyri najdôležitejšie témy, o ktorých trápia spotrebiteľov a o ktorých sa na stretnutiach bude diskutovať, patria:

– hry prezentované ako „bezplatné“, by nemali pred spotrebiteľmi skrývať skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,

– hry by nemali obsahovať odkazy, ktoré priamo nabádajú deti, aby čokoľvek kupovali alebo presviedčali dospelú osobu, aby tak urobila za nich,

– spotrebitelia by o možných poplatkoch mali byť riadne informovaní a úhrady za nákup by nemali prebiehať v režime automatického nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,

– predajcovia by mali poskytnúť emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Trhu EÚ s online hrami a hrami a aplikáciami pre mobilné telefóny sa mimoriadne darí. Odhaduje sa, že spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli v roku 2011 na online hry 16,5 miliardy eur. Z externej štúdie spoločnosti Bitkom (združenia zastupujúceho odvetvie telekomunikácií a informačných a komunikačných technológií v Nemecku) vyplýva, že len v samotnom Nemecku sa príjmy z nákupov doplnkov v rámci aplikácií v období medzi rokmi 2012 a 2013 zdvojnásobili a dosiahli výšku 240 miliónov eur. Viac ako milión zákazníkov tvoria deti a mládež vo veku od 10 do 19 rokov.

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spája štátne orgány na ochranu spotrebiteľov do celoeurópskej siete právnej ochrany. Vďaka nej môže štátny orgán z jednej krajiny EÚ požiadať podobný orgán v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices