Anna Záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

Europoslankyňa Záborská: Mier nie je len to, keď nerinčia zbrane

Anna Záborská
Anna Záborská, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

Paneurópska únia prešla dlhou cestou. Jej počiatky siahajú až do prvej svetovej vojny, kedy sa snažila Európanov túžiacich po mieri presvedčiť o tom, že ľudstvo sa zo svojich chýb poučilo. Hoci sa história zopakovala, v šírení ideálov a spoločných hodnôt pokračovala Európska únia. Predsedníčka Paneurópskej únie Slovenska a europoslankyňa Anna Záborská sa však tejto ušľachtilej myšlienke venuje nielen vo svojom voľnom čase. Úzko totiž súvisí aj s jej prácou v Európskom parlamente.

Súhlasíte s obmedzením voľného pohybu migrantov vo Švajčiarsku a Anglicku?

– Aj keď chápem niektoré z obáv, ktoré majú občania Švajčiarska z rastúceho počtu občanov EÚ, ktorí sa usadili v ich krajine, nesúhlasím s politikou jednostranných krokov. Nie je možné na jednej strane využívať výhody, ktoré ponúkajú zmluvy s EÚ, a zároveň zavádzať obmedzenia vo vzťahu k európskym občanom. Veľká Británia pristupuje k tejto otázke o niečo rozumnejšie. Prebieha tu racionálnejšia verejná diskusia, ktorá odhaľuje nielen negatíva, ale aj obrovský ekonomický prínos migrantov. Väčšina z nich svojou prácou vytvára hodnoty a nové pracovné miesta. Všetci sa zhodneme na tom, že skutočným problémom je nelegálna migrácia, to je jav, ktorý treba zo spoločnosti odstrániť. Treba však povedať aj to, že krajina helvétskeho kríža úplne nezatvára dvere pred ľuďmi, ktorých životy sú v ich vlasti ohrozené.

Myslíte si, že by sa témy ako migrácia mali riešiť cez referendum?

– Každú krajinu treba posudzovať osobitne, pretože vo Švajčiarsku sa všetky problémy riešia práve touto formou. Na tom je postavená celá ich politika a fungovanie štátu. Bolo by nelogické, keby z ich systému rozhodovania vynechali práve migračnú otázku.

Aké sú hlavné ciele a poslanie Paneurópskej únie?

– Paneurópska únia vznikla po 1.svetovej vojne a je akýmsi predchodcom dnešnej Európskej únie. Jej zakladateľ gróf Richard Coudenhove-Kalergi sa snažil nájsť spoločnú reč medzi štátmi, aby sa veľké vojnové konflikty, ktoré poznáme z histórie, už viac neopakovali. Víziou Paneurópy je i naďalej to, aby jednotlivé európske krajiny rozvíjali spoločné hodnoty a cítili za seba zodpovednosť.

Viac..  Som presvedčený, že požiadavkám farmárov by sa malo vyhovieť, uviedol europoslanec Ivan Štefanec

Viete uviesť aj nejaký príklad z praxe?

– Táto inštitúcia nám pomohla so vstupom do Európskej únie tým, že priblížila vtedajším členom našu krajinu. Teraz sa orientuje najmä na tretie štáty na Balkáne a vyzýva ich k spolupráci aj v oblasti legislatívy. Organizujú sa rôzne konferencie, na ktorých sa vymieňajú skúsenosti. Dalo by sa povedať, že Paneurópska únia je akýmsi symbolickým „predvojom“ pre prijatie do Európskej únie.

Cítite sa pohodlnejšie v kompetencii predsedníčky, alebo v kresle Európskeho parlamentu?

– Moje aktivity v Paneurópskej únii nejdú na úkor mojej práce v Parlamente. Robím to len vo svojom voľnom čase, kým poslanectvu sa venujem naplno.J e to skôr naopak: kontakty a vzťahy, ktoré mi dala práca v Paneurópskom hnutí, mi občas pomôžu pri práci poslankyne. Ľahšie sa rokuje o konkrétnej politickej podpore s niekým, koho osobne poznáte a viete, že aj napriek určitým odlišným názorom vás spája spoločný ideál.

Ďakujeme za rozhovor, na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O ruz

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices