Zabíjač supov sa objavil na trhu EÚ

sup
PHOTO: Flickr.

Diclofenac, veterinárny liek, ktorý má podľa BirdLife na svedomí zdecimovanie populácií supov v Indii, Pakistane a Nepále sa objavil na Európskom trhu. Taliansko a Španielsko, ktoré sú domovom 80 % populácie supov Európy povolili používanie Diclofenacu pre domáce zvieratá, čím sa tento prípravok stal voľne dostupným na trhu v rámci EÚ.

Podľa expertov BirdLife a Nadácie na ochranu supov, to môže mať za následok masívne vymieranie ohrozených druhov, ktoré majú nezastupiteľnú funkciu v ekosystéme. V tejto súvislosti sa Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko pripojila k hlasom svojich Európskych Partnerov a zaslala zodpovedným orgánom na Slovensku podnet na začatie prieskumného konania s cieľom dosiahnuť zákaz používania tohto prípravku v rámci EÚ.

Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti: „Supy plnia v prírode nezastupiteľnú sanitárnu funkciu. V Európe žijú štyri druhy supov. Zdochlinár biely (Neophron percnopterus)  a  sup tmavohnedý (Aegypius monachus) sú zaradené medzi ohrozené druhy v Červenom zozname Svetovej únie ochrany prírody. Ďalšie dva druhy sup bielohlavý (Gyps fulvus) a bradáň žltohlavý (Gypaetus barbatus) sa pomaly spamätávajú z veľmi nízkeho stavu vďaka desaťročiam ochranárskeho úsilia niekoľkých členských krajín EÚ. Povolenie Diclofenacu môže znamenať zmarenie všetkých týchto snáh a nemalých investícií na ochranu týchto druhov.“

„V Indii, Pakistane a Nepále sa Diclofenac používal od roku 1990 na liečenie dobytka. Po smrti zvierat, Diclofenac ostáva v tele zvierat, ktoré supy konzumujú. Tieto následne, takmer okamžite, zomierali. V priebehu 10 rokov, populácie supov v týchto krajinách klesli o 99 %, čím sa tieto charakteristické vtáky Indické subkontinentu dostali až na pokraj vyhynutia. Čoskoro sa dostavili aj problémy v oblasti ľudského zdravia, keďže hromadiace sa kadávre viedli k zvýšenému množstvu divých psov a šíreniu besnoty. Vďaka spoločnej kampani ochranárskych organizácií bol Diclofenac v Indii zakázaný a začíname sledovať pomalý nárast populácií supov,“ dopĺňa Tatiana Nemcová z SOS/BirdLife Slovensko.

Viac..  EK: dialógy o prechode na čistú energiu s priemyselnými a sociálnymi partnermi EÚ

Smernica o ochrane voľne žijúcich vtákov ukladá členským krajinám EÚ chrániť populácie supov a právo v oblasti regulácie veterinárnych prípravkov vyžaduje, aby sa predchádzalo škodám na ekosystémoch. Okamžitý zákaz Diclofenacu pre použitie na veterinárne účely je zárukou, že naše európske supy nestihne osud ich ázijských bratrancov.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu počas tohto mandátu

Blížia sa eurovoľby a niektorí sa ma pýtate, čo považujem za najväčšie úspechy Európskeho parlamentu …

Consent choices