Beňová
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

M. Flašíková Beňová: Európski daňoví poplatníci už nebudú musieť platiť za zlé rozhodnutia bankárov

Beňová
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: © European Union, 2014

Európsky parlament (EP) a Rada sa priblížili k dohode týkajúcej sa tzv. jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM). Ten by mal dopĺňať jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) zabezpečujúci od jesene 2014 priamy dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) nad bankami jednotlivých členských štátov eurozóny, ktoré budú členmi bankovej únie. SRM by napriek prísnejšiemu dohľadu zaistil, že náklady na prípadné ozdravovanie bánk by sa neprenášali na európskych daňových poplatníkov a reálnu ekonomiku.

Rokovania viedli k výraznému pokroku z hľadiska dohody o predpokladanej štruktúre mechanizmu riešenia krízových situácií, ako aj s ním súvisiaceho spoločného fondu. „Skúsenosti nám ukázali, že zlyhanie bánk, bohužiaľ, nie je možné do budúcnosti vylúčiť. Črtajúcim sa schválením jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií však zaručíme, že žiaden európsky daňový poplatník už nebude musieť znova platiť za zlé rozhodnutia bankárov,“ zdôraznila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Podľa nej povedie SRM k lepšej ochrane úspor jednotlivých ľudí. „Dôsledky strát majú totiž znášať samotné banky,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Mechanizmus riešenia krízových situácií má v prípade, že sa banka na základe zistení ECB  ocitne v problémoch, priniesť rýchle a efektívne riešenia. „Tie nebudú mať vplyv na verejné finančné prostriedky a zároveň pomôžu eliminovať možný vznik paniky na trhoch v prípadných krízových situáciách,“ uzavrela poslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices