Najnebezpečnejšie výrobky na trhu EÚ sú z kategórie oblečenia a hračiek

vláčik
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V roku 2013 bol v rámci systému včasného varovania o nebezpečných výrobkoch (RAPEX) vydaný rekordný počet bezpečnostných varovaní. Zároveň stúpol podiel nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Číny.

Členské štáty v minulom roku vydali prostredníctvom systému RAPEX celkovo 2 364 bezpečnostných varovaní o nepotravinárskych výrobkoch, medzi ktorými figurovali nestabilné vane pre dojčatá, skladacie kočíky, tetovacie farby s obsahom zakázaných chemických látok a obuv obsahujúca chemické látky, ktoré spôsobujú alergické reakcie.

Do systému, ktorý zabezpečuje rýchle stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu alebo z obehu, prispieva všetkých 28 členských štátov, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Počet vydaných varovaní v roku 2013 je o 3,8 % vyšší ako v roku 2012. Podľa Komisie je za tento nárast zodpovedné lepšie odhaľovanie nebezpečných výrobkov a presadzovanie právnych predpisov zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a netreba ho prisudzovať zvýšenej distribúcii nebezpečných výrobkov v Európe.

Desaťročie ochrany spotrebiteľov

Od svojho založenia v roku 2003, kedy bolo vydaných 200 varovaní, systém RAPEX zaznamenal stabilný každoročný nárast, pokiaľ ide o počet nahlásených výrobkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné predpisy.

Štvrtina z celkového počtu prijatých nápravných opatrení v roku 2013 sa týkala oblečenia a hračiek, za ktorými nasledovali elektrické spotrebiče (9 % oznámení), motorové vozidlá (7 % oznámení) a kozmetika (4 % oznámení).

Viac..  De Guindos: Inflácia v eurozóne sa môže dočasne zrýchliť

Medzi najčastejšie oznamované potenciálne riziká spôsobené týmito výrobkami patrili chemické riziká a riziko uškrtenia, riziko poranenia, udusenie a zásah elektrickým prúdom.

Takmer dve tretiny nebezpečných výrobkov (64 %) pochádzali z Číny, čo je o 6 % viac ako v roku 2012 a o 10 % viac ako v roku 2011. EÚ spolupracuje s Čínou na zlepšení informovanosti výrobcov o normách pre bezpečnosť výrobkov.

Podiel oznámených nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Európy klesol v roku 2013 na 15 % (oproti pôvodným 27 % z roku 2003).

Najväčší počet oznámení v minulom roku predložilo Maďarsko (12 %), Nemecko a Španielsko (11 %), Bulharsko (8 %) a Spojené kráľovstvo (6 %).

Komisia sa zasadzuje o to, aby členské štáty prijali právne predpisy, ktoré by zlepšili vysledovateľnosť výrobkov. V prípade približne 10 % výrobkov predávaných v Európe v súčasnosti nie je možné určiť krajinu pôvodu alebo výroby.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pripravuje návrh správy týkajúci sa nariadenia …

Consent choices