Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Pocity z reforiem v susedných krajinách EÚ sú zmiešané

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Ročné vyhodnotenie úsilia EÚ zameraného na podporu reforiem v susedných krajinách na východe a juhu za rok 2013 prináša zmiešané výsledky.

Prostredníctvom európskej susedskej politiky (ESP) EÚ poskytuje finančnú pomoc partnerským krajinám, ktoré sa zaviazali prijať vládne a hospodárske reformy a ďalšie pozitívne iniciatívy, ako napríklad boj proti korupcii.

Cieľom politiky je podporovať prosperitu, stabilitu a bezpečnosť v regióne Stredozemného mora a východnej Európy.

Napriek významným politickým a hospodárskym reformám sa v mnohých krajinách niesol rok 2013 v znamení krízy, ktorá pramení z politickej nestability a problémov vnútroštátnej a regionálnej bezpečnosti.

Rok výziev

Vo svojom výročnom hodnotení programu EÚ privítala prijatie novej ústavy v Tunisku a reforiem v Maroku. EÚ však vyjadrila obavy v súvislosti s polarizáciou politiky, slobodou zhromažďovania a slobodou tlače v Egypte.

V Líbyi narastajú bezpečnostné problémy, ktoré brzdia národné zmierenie a politickú stabilizáciu. Libanon a Jordánsko sa boria s dosahom sýrskej občianskej vojny na ich politické, hospodárske a sociálne systémy. Izraelčania a Palestínčania obnovili mierové rozhovory, ale stále čelia závažným prekážkam.

Nerovnomerný pokrok

Pokiaľ ide o partnerské krajiny v rámci ESP na východe, Ukrajina sa nachádza v období významnej zmeny, ktorú spustili protesty na podporu pridruženia k EÚ. EÚ tieto snahy podporila začiatkom tohto mesiaca, keď schválila balík finančnej pomoci pre túto krízou zasiahnutú krajinu v hodnote 11 miliárd EUR.

Viac..  Výrobné ceny v eurozóne aj EÚ v marci klesli

Pokrok v Moldavsku a Gruzínsku bol v protiklade s nedostatočnými reformami v Bielorusku, pričom Azerbajdžan urobil len málo na posilnenie základných práv a slobôd.

Finančná pomoc pre krajiny ESP v roku 2013 dosiahla 2,65 miliardy EUR, čo bolo najviac počas 7-ročného finančného obdobia. Na roky 2014 – 2020 EÚ vyčlení na susedné krajiny 15,4 miliardy EUR. Tieto prostriedky sa môžu investovať do oblastí, ako sú:

  • bezpečnosť na cestách,
  • verejná doprava,
  • obnoviteľné zdroje energie,
  • infraštruktúra.

Krajiny ESP budú mať prospech z nárastu obchodu a jednoduchšieho cestovania do a z EÚ, ako aj z príležitostí na štúdium a kultúrnu výmenu. Postup sa opiera o akčné plány, ktoré boli zatiaľ dohodnuté s 12 zo 16 krajín ESP.

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ poskytne na reformy krajinám západného Balkánu šesť miliárd eur

Členské štáty Európskej únie v utorok definitívne odsúhlasili Nástroj na podporu reforiem a rastu pre …

Consent choices