Reforma dôchodkových fondov v EÚ: Brusel chce, aby sa investovali aj do hospodárstva

Európska komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

V rámci Stratégie Európa 2020Klimaticko-energetického balíka 2030 budú potrebné dlhodobé investície v oblasti infraštruktúry, nových technológií a inovácií, výskumu a vývoja a ľudského kapitálu. Investičné potreby do sietí infraštruktúry v doprave, energetike a telekomunikáciách sa odhadujú na 1 bilión EUR. Takéto závery konštatovala Európska komisia(EK) v Pláne na uspokojovanie potrieb európskeho hospodárstva.

Zelená kniha o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva z marca 2013 priniesla odpovede zo všetkých odvetví hospodárstva a poukázala na nové možnosti osobitných opatrení. Súčasťou prijatého súboru je aj legislatívny návrh v oblasti nových pravidiel pre zamestnanecké dôchodkové fondy a oznámenie o kolektívnom financovaní.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil:“ Európa potrebuje zvýšiť konkurencieschopnosť a vytvárať pracovné miesta inteligentným a udržateľným spôsobom. Náš finančný systém musí znova získať a zvýšiť svoju schopnosť financovať reálnu ekonomiku. Týka sa to bánk aj investorov, ako sú poisťovne a dôchodkové fondy. Avšak v Európe potrebujeme zlepšiť aj dostupnosť financovania malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbticu európskeho hospodárstva.“

Dôchodkové fondy by sa mali podieľať aj na investíciách v hospodárstve

Ako sa ďalej v Pláne EK uvádza, v oblasti dôchodkového zabezpečenia čelia všetky európske spoločnosti problému starnúceho obyvateľstva a dlhodobých investícií zameraných na vytváranie rastu. „Zamestnanecké dôchodkové fondy spravujú aktíva vo výške viac ako 2,5 bilióna EUR a 75 miliónov Európanov je od nich vo veľkej miere závislých, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie. Predstavený legislatívny návrh zlepší správu a transparentnosť takýchto fondov v Európe, zvýši sa finančná stabilita, ako aj podporí cezhraničná činnosť, pričom sa budú ďalej rozvíjať zamestnanecké dôchodkové fondy ako hlavní dlhodobí investori“, dodáva Barnier.

Viac..  Miera nezamestnanosti v eurozóne v máji stagnovala na úrovni 6,4 %

Ambiciózne plány a uvoľnenie týchto dodatočných zdrojov  majú podľa vyjadrenia podpredsedu EK pre priemysel a podnikanie Antonia Tajani podporiť EÚ v raste jej jednotného trhu a vytvoriť lepšie podmienky pre konkurencieschopnosť všetkých krajín Únie.

Oznámenie o dlhodobom financovaní predstavuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré Komisia prijme na zlepšenie dlhodobého financovania európskeho hospodárstva. Sú to, návrh na revíziu predpisov v oblasti zamestnaneckých dôchodkových fondov s cieľom podporiť ďalší rozvoj dôležitého typu dlhodobého investora v EÚ a oznámenie o kolektívnom financovaní s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom možnosti alternatívneho financovania.

O tkl

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices