Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Európska komisia si verí, podmienky pre vyššiu účasť v eurovoľbách sú pripravené

Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Dva mesiace pred konaním volieb do Európskeho parlamentu sa v dvoch nových správach uverejnených Komisiou uvádza prehľad rozhodujúcich opatrení, ktoré boli prijaté na to, aby boli tieto voľby ešte demokratickejšie a aby sa európska politika ešte viac priblížila k občanom. V jednej správe sa analyzujú spôsoby, ako členské štáty a politické strany realizovali odporúčania Komisie predložené v minulom roku, ktoré sú zamerané na zvýšenie transparentnosti a demokratickej legitímnosti európskych volieb.

Kľúčovým odporúčaním predovšetkým bolo požiadať európske politické strany, aby navrhli vedúcich kandidátov na funkciu predsedu Komisie. Druhá správa sa venuje novému nástroju komunikácie – Dialógy s občanmi, ktorý Komisia za posledných 18 mesiacov rozvíjala ako nástroj slúžiaci na informovanie občanov, obnovu dôvery v európske a vnútroštátne inštitúcie a informovanie občanov o tom, že ich hlasy sa v EÚ rátajú. Tieto dve správy sa uverejňujú súčasne s celoeurópskym dialógom s občanmi, ktorý sa koná dnes v Bruseli za účasti viac ako 150 občanov pochádzajúcich zo všetkých kútov Európy.

„Európske voľby musia byť skutočne európskymi. Občania musia vedieť, ako ich voľba zapadá do väčšieho európskeho obrazu. Prvý raz v histórii európskej integrácie sa začala debata týkajúca sa jasne navrhnutých kandidátov na funkciu predsedu Komisie. Rodí sa skutočne európska demokracia,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

Príprava podmienok pre európske voľby

Vo všetkých členských štátoch sa uskutočnilo viac ako 50 dialógov, na ktorých sa zúčastnilo 22 európskych komisárov zvyčajne spolu s poslancami Európskeho parlamentu a politikmi pôsobiacimi na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovne.

Na dialógoch s občanmi sa zúčastnilo viac ako 16 000 občanov, pričom viac ako 150 000 osôb sa ich zúčastnilo prostredníctvom priameho prenosu na internete a sociálnych médií. Dialógy boli otvorenými podujatiami, takže do debaty sa mohol zapojiť každý, kto o to prejavil záujem. Dnešný, záverečný, celodenný paneurópsky dialóg s občanmi sa koná v Bruseli za účasti predsedu EK Josého Manuela Barrosa a desiatich európskych komisárov a spája spolu účastníkov predchádzajúcich dialógov, ktoré sa uskutočnili v celej Európe.

Viac..  M. Lexmann: Veľké zmeny na trhu práce. Pripravme sa

Z uverejnenej správy o dialógoch s občanmi vyplýva, že dialógy, aby dali politike EÚ ľudskú tvár. Tento formát začal zapúšťať korene v členských štátoch ako Nemecko, Bulharsko a Írsko, kde celoštátne známi politici odštartovali vlastné dialógy.

Tieto debaty s politikmi pôsobiacimi na európskej, celoštátnej a miestnej úrovni ukázali, že sú jedinečným spôsobom priameho kontaktu s občanmi a sú súčasťou príprav Európskej komisie na májové európske voľby. Odštartovali debatu, v rámci ktorej mohli občania svoje otázky týkajúce sa budúcnosti Únie a politík EÚ adresovať priamo politikom na európskej a celoštátnej úrovni. Takto sa dialógy zmenili na skutočne európske podujatia, čo prispelo k rozvoju európskeho verejného priestoru.

Tentoraz trochu inak

Komisia 12. marca 2013 prijala odporúčania, ktorými vyzvala európske politické strany, aby navrhli svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie a odporučili, aby uviedli svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. Rok nato šesť európskych politických strán verejne predstavilo svojich kandidátov a plánuje zvýšiť informovanosť o programoch svojich kandidátov. Spolitizovanie volieb vrcholnými kandidátmi sa stretlo so širokou podporou aj medzi občanmi – v najnovšom prieskume Eurobarometra „Budúcnosť Európy“, ktorý bol zverejnený tento týždeň, sa 7 z 10 Európanov vyjadrilo, že by dokonca išlo ďalej a predseda Komisie by mal byť volený priamo občanmi EÚ.

Jeden deň volieb stále v nedohľadne

Zatiaľ nedošlo k všeobecnému splneniu výziev Komisie, aby sa voľby konali v celej Európe v jediný deň a aby politické strany na hlasovacích lístkoch uviedli svoju príslušnosť k jednotlivým európskym politickým stranám. V prípade politickej príslušnosti je to spôsobené tým, že vo viacerých členských štátoch volebné zákony neumožňujú, aby boli na hlasovacích lístkoch uvedené logá európskych politických strán.

O red

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Musíme vedieť zaistiť transparentný priebeh európskych volieb

Europoslanci sa dnes zaoberali potrebou zaistenia väčšej odolnosti voči prípadným snahám o zasahovanie a ovplyvňovanie …

Consent choices