Parlament schválil postupné znižovanie hlučnosti motorových vozidiel

diaľnica
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky parlament schválil sprísnenie limitov hlučnosti pre motorové vozidlá za účelom ochrany verejného zdravia. Nová legislatíva tiež zavádza systém označovania, ktorý bude potenciálnych zákazníkov informovať o hlučnosti nových automobilov. Hybridné a elektrické vozidlá budú vybavené systémom zvukovej signalizácie, ktorý by chodcov varoval pred blížiacim sa automobilom.

Trvalé pôsobenie vysokých hladín hluku môže vyčerpať fyzické rezervy, narušiť funkciu jednotlivých orgánov a prispieť k vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Podľa odhadov Európskej agentúry pre životné prostredie je polovica obyvateľstva miest vystavená hladine hluku nad úrovňou 55 dB.

„Konečný text, ku ktorému sme dospeli v rámci rokovaní trialógu, považujem za optimálny kompromis, ktorý prispeje k ochrane zdravia našich európskych občanov. Na druhej strane by však nemal spôsobiť stratu konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu. Som rád, že návrh si našiel širokú podporu naprieč politickými skupinami v Európskom parlamente,“ uviedol spravodajca Miroslav Ouzký (ECR, CZ) potom, ako Parlament schválil ním vyjednanú dohodu s ministrami členských štátov.

Prísnejšie limity hlučnosti

Nariadenie zavedie nové limity od 1. júla 2016, 2020, respektíve 2024. Prvá fáza by sa týkala výlučne typového schvaľovania nových vozidiel. Počas druhej a tretej fázy by došlo k ďalšiemu zníženiu limitov, ktoré by zároveň začali platiť pre všetky nové vozidlá vyrobené aspoň dva roky po znížení limitov (teda od roku 2022, prípadne od roku 2026).

„Vyše 44% obyvateľov EÚ je vystavených hluku z motorových vozidiel, ktorý môže spôsobovať zdravotné riziko. Tento hluk je jedným z najrozšírenejších environmentálnych problémov v EÚ, preto sa musíme snažiť nastaviť pravidlá tak, aby chránili zdravie obyvateľov v čo najvyššej miere,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Limity pre štandardné vozidlá by mali byť v priebehu dvanástich rokov znížené zo súčasných 74 dB na 68 dB. Vozidlá so silnejším motorom by mohli byť hlučnejšie maximálne o 1 – 9 dB v závislosti od pomeru ich výkonu k hmotnosti. Nové pravidlá znižujú najvyššiu povolenú hlučnosť aj pre najvýkonnejšie a zároveň najťažšie nákladné vozidlá (nad 12 ton) zo súčasných 81 db na 79 db.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Poslanci zároveň poznamenali, že hlučnosť automobilu ovplyvňuje aj povrch vozovky a pneumatiky.

Systém označovania emisií hluku

Parlament tiež zavádza systém označovania nových vozidiel, ktorý by spotrebiteľov informoval o emisiách hluku. Založený by mal byť na už existujúcich systémoch, ktoré poskytujú základný prehľad napríklad o emisiách CO2, spotrebe paliva či hlučnosti pneumatík.

Tiché nebezpečenstvo

Poslanci zároveň vyjadrili znepokojenie nad nebezpečenstvom, ktoré pre chodcov a cyklistov predstavujú tiché elektrické a hybridné automobily. Parlament preto schválil povinnú inštaláciu systémov zvukovej signalizácie vozidla (Acoustic Vehicle Alerting System – AVAS) do nových typov hybridných automobilov od 1. júla 2019. Komisia by mala vypracovať požiadavky na nový systém do júla 2017.

„Nárast motorizácie je enormný a preto je dôležité, aby sa hlučnosť vozidiel postupne znižovala. Za dôležitú považujem aj otázku povrchu a kvality vozoviek a výrobu pneumatík. Prijaté nariadenie uvítajú občania všetkých členských štátov, pretože hluk z motorových vozidiel negatívne ovplyvňuje každodenný život ľudí,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK)

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: O násilí na ženách musíme ďaleko viac hovoriť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zastavme …

Consent choices