Nakupujete cez internet? Poplatky za platbu kartou sa znížia, europarlament odsúhlasil zmeny

počítač
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Poplatky, ktoré banky účtujú predajcom za spracovanie platieb zákazníkov, by mali byť v budúcnosti obmedzené. Vyplýva to z textu nariadenia, ktorý vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež prijali opatrenia, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť platieb cez internet.

Poplatky za spracovanie platieb stoja podľa odhadov Európskej komisie predajcov v EÚ každoročne viac ako 10 miliárd eur. Poplatky sú pre klientov nezrozumiteľné. Navyše sa líšia v závislosti od členského štátu, nakoľko ich výšku ovplyvňujú aj vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž. Obchodníkom sú poplatky účtované pri každej transakcii, ktorá je uskutočnená platobnou kartou. Predajcovia ich následne premietajú do cien predávaných tovarov a služieb.

Poplatky: Jasné a obmedzené

Poplatky, ktoré si banky účtujú za spracovanie transakcií uskutočnených napríklad kartami Visa a MasterCard, by nemali prekročiť 0,3% hodnoty transakcie pri kreditných kartách a 7 eurocentov alebo 0,2% hodnoty transakcie (podľa toho, ktorá hodnota je nižšia) pri debetných kartách.

Obmedzenie poplatkov sa má týkať cezhraničných, ako aj domácich transakcií v rámci EÚ, a malo by byť účinné rok po vstupe nových pravidiel do platnosti. Nižšie poplatky by sa mali po čase premietnuť do nižších cien pre zákazníkov platiacich kartou.

Bezpečnosť online platieb

Pravidlá týkajúce sa bezpečnosti platieb cez internet by mali byť aktualizované, aby zohľadňovali technický pokrok, rozvoj trhu a neustále rastúci počet online platieb. Užívatelia online platobných služieb by mali získať jednotný a jasný súbor informácií, napríklad o všetkých poplatkoch, lehotách na realizáciu platieb, kontaktné informácie a prípadne informácie o výmennom kurze.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Neautorizované platby by mali byť vrátené v priebehu 24 hodín od momentu, kedy platbu zaznamenal majiteľ účtu. Klienti by však mali znášať straty súvisiace s nezákonným použitím stratených alebo ukradnutých platobných kariet alebo zariadení, maximálne však do výšky 50 eur.

Nižšie platby a širší výber platobných služieb

Osoby nakupujúce na internete by mali mať právo využívať platobný softvér alebo zariadenia poskytnuté autorizovanými tretími stranami podľa svojho výberu a bez dodatočných poplatkov.

Poskytovatelia platobných služieb by mali na požiadanie zverejniť skutočné náklady spracovania platieb. Zastropovanie poplatkov za platobné služby by sa zároveň malo stať súčasťou budúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa platieb kartou. Uplatňovať by sa malo bez ohľadu na konkrétne platobné zariadenie alebo formu realizácie platby.

Európsky parlament hlasoval o svojich pozmeňovacích návrhoch ku Komisiou predloženému návrhu pravidiel s cieľom konsolidovať doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci si tak budú môcť vybrať, či začnú na legislatívnom návrhu pracovať odznova alebo budú pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia.

O red

Odporúčame pozrieť

bezhotovostna platba

Česko a Rakúsko zostali na čele v počte kartových transakcií Slovákov, ich objem v desiatke krajín klesol o vyše 38 %

BRATISLAVA – Česká republika a Rakúsko sú naďalej na prvých dvoch miestach v počte transakcií …

Consent choices