Komisár Piebalgs vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie s cieľom zvýšiť rozvojovú pomoc

Andris Piebalgs
Andris Piebalgs, komisár EÚ pre rozvoj. PHOTO: Flickr.

Európska únia a jej členské štáty boli podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) aj v roku 2013 najväčším svetovým darcom pomoci, pričom poskytli viac než polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Dnes uverejnené údaje potvrdzujú, že kolektívna ODA EÚ (inštitúcie EÚ a členské štáty) sa zvýšila z 55,3 mld. EUR v roku 2012 na 56,5 mld. EUR v roku 2013 potom, čo sa dva za sebou nasledujúce roky znižovala. Kolektívna ODA EÚ zostala na úrovni 0,43 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ, čo je rovnaká úroveň ako predchádzajúci rok.

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali do roku 2015 zvýšiť ODA na 0,7 % HND EÚ. Európska rada v júni 2013 potvrdila, že dodržanie tohto záväzku naďalej zostáva pre členské štáty kľúčovou prioritou s cieľom podporiť dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov OSN.

Desať členských štátov zvýšilo a osem udržalo svoje úrovne ODA/HND, zatiaľ čo desať členských štátov svoje úsilie znížilo (zoznam krajín sa nachádza v MEMO – strana 5). Spojené kráľovstvo dosiahlo 0,72 %, čím po prvýkrát prekročilo cieľ 0,7 %.

Komisár EÚ pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Som rád, že sa nedávne znižovanie výdavkov na ODA zrejme podarilo zastaviť a opäť sme svedkami rastúceho trendu. Je očividné, že EÚ má toho ešte veľa pred sebou, aby splnila náš kolektívny záväzok, ale opatrenia prijaté niektorými členskými štátmi potvrdzujú, že aj napriek ťažkým rozpočtovým podmienkam môžeme splniť svoje sľuby, ak existuje politická vôľa. S potešením som privítal predovšetkým informáciu, že Spojené kráľovstvo dosiahlo takéto značné zvýšenie. Povzbudzujem všetky členské štáty k tomu, aby počas posledných metrov pred cieľom v roku 2015 zintenzívnili svoje úsilie.“

Výsledky členských štátov sú rôzne

Celkovo 16 členských štátov zvýšilo ODA v nominálnom vyjadrení o 3,91 mld. EUR, zatiaľ čo zníženie 12 členských štátov dosiahlo 1,22 mld. EUR.

Viac..  Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Štyri členské štáty EÚ – po prvýkrát vrátane Spojeného kráľovstva – prekročilo prahovú hodnotu 0,7 % ODA/HND (Dánsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo). Cieľom Dánska je dosiahnuť 1 % HND, čo sa Luxembursku a Švédsku podarilo už v roku 2013.

Dosiahnutie cieľa 0,7 % kolektívneho HND EÚ do roku 2015 by si vyžadovalo značné úsilie väčšiny členských štátov.

Rozvojová pomoc

V roku 2005 sa členské štáty EÚ zaviazali zvýšiť do roku 2015 oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND). Za predbežný cieľ si pritom stanovili dosiahnuť do roku 2010 úroveň 0,56 % ODA/HND. Žiaden iný významný darca sa nezaviazal takto výrazne zvýšiť rozvojovú pomoc.

Od roku 2002 do roku 2010 bol celkový trend ODA EÚ rastúci s niekoľkými výkyvmi. Po znížení v rokoch 2011 a 2012 nastal v roku 2013 opäť rastúci trend.

Záväzok vychádza z individuálnych cieľov 0,7 % ODA/HND 15 štátov, ktoré boli členmi EÚ pred rokom 2004 a 0,33 % HND v prípade členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v ďalších rokoch. Krajiny, ktoré už boli na úrovni 0,7 % ODA/HND alebo ju presiahli, sa zaviazali túto úroveň udržať. Dnes uverejnené údaje vychádzajú z predbežných informácií, ktoré členské štáty EÚ predložili OECD a Komisii EÚ.

Kolektívna ODA EÚ pozostáva z celkových výdavkov na ODA zo strany 28 členských štátov EÚ a výdavkov na ODA zo strany inštitúcií EÚ, ktoré nie sú pripísané jednotlivým členským štátom (t. j. vlastné zdroje Európskej investičnej banky).

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices