Oddnes zasadá Európsky parlament. Pozrite si prehľad, riešiť budú aj záchranu bánk a Ukrajinu

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: Flickr.

Sté výročie prvej svetovej vojny

Lídri politických skupín v Európskom parlamente budú v stredu ráno od 09.00 diskutovať s predsedom Európskej komisie José Manuelom Barrosom a s gréckym predsedníctvom o odkaze prvej svetovej vojny a poučeniach, ktoré z nej vyplývajú pre budúcnosť Európy.

Záchrana bánk: Parlament sníme bremeno z pliec daňových poplatníkov

Poslanci budú v utorok diskutovať a hlasovať o balíku opatrení, ktoré prenesú riziko úpadku a následnej záchrany z pliec daňových poplatníkov na samotné banky. Dve z opatrení sa týkajú pomoci problémovým bankám, ďalšie reviduje systém ochrany vkladov do 100.000 eur, dopĺňa už fungujúci jednotný mechanizmus bankového dohľadu a posúva EÚ bližšie k bankovej únii.

Parlament bude hlasovať o základných platobných účtoch pre všetkých

Všetky osoby s legálnym pobytom na území EÚ, a to aj bez trvalej adresy, by mali mať právo na zriadenie základného platobného účtu, ak Parlament v utorok schváli legislatívne znenie nových pravidiel, na ktorom sa dohodli poslanci so zástupcami Rady. Poplatky a podmienky pre všetky platobné účty by mali byť transparentné a ľahko porovnateľné. Uľahčiť by sa mal aj prechod ku konkurencii, ktorá ponúkne lepšie podmienky.

Okamžitá pomoc pri prírodných katastrofách

Pomoc Únie členským štátom a kandidátskym krajinám, ktoré postihli povodne alebo iné prírodné katastrofy, by mohla byť rýchlejšia a efektívnejšia, ak Parlament v stredu potvrdí dohodu poslancov s členskými štátmi na reforme fondu solidarity EÚ. V prípade jej schválenia by sa lehota na podanie žiadosti o pomoc predĺžila z 10 na 12 týždňov a členské štáty by mohli okamžite čerpať 10% z predpokladanej výšky pomoci. Zjednodušili by sa aj kritériá schvaľovania pomoci pre menšie regionálne katastrofy.

Poslanci požadujú zvýšenie bezpečnosti výrobkov a prísnejšie pravidlá dohľadu

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu na zavedenie povinného označovania krajiny pôvodu „vyrobené v“ pre všetky tovary predávané v rámci EÚ. Poslanci sa tiež budú zaoberať sprísnením trestov pre spoločnosti predávajúce potenciálne nebezpečné výrobky. Navrhované zmeny sú súčasťou dvoch predkladaných nariadení, ktoré za účelom posilnenia ochrany spotrebiteľa v EÚ zvyšujú požiadavky na bezpečnosť výrobkov a sprísňujú pravidlá dohľadu nad trhom.

Posilnenie ochrany vyslaných pracovníkov

Pracovníci, ktorí sú zamestnávateľom dočasne vyslaní do zahraničia, by mali byť v budúcnosti lepšie chránení. Parlament bude v utorok hlasovať o neformálnej dohode poslancov so zástupcami Rady, ktorá zavádza jasné pravidlá pre zamestnávateľov s cieľom rozlíšiť medzi skutočným vyslaním a snahou o obchádzanie zákona. Nová legislatíva by  zároveň mala členským štátom poskytnúť istú mieru flexibility pri vykonávaní inšpekcií.

Zachovanie dôchodkových práv pri presťahovaní sa do iného členského štátu

Občania EÚ, ktorí sa presťahujú do iného členského štátu, si budú môcť ponechať svoje doplnkové dôchodkové práva. Vyplýva to z dohody poslancov s členskými štátmi, o ktorej bude v utorok hlasovať Parlament. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na pracovníkov v EÚ, ktorí sa presťahujú v rámci Únie, a na naliehanie Parlamentu aj na cezhraničných pracovníkov.

Viac..  Srbsko nesplnilo svoj záväzok slobodných a spravodlivých volieb, tvrdia europoslanci

Menej plastových tašiek a lepšia kontrola vyvážaného odpadu

Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2019 znížiť o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie. Vyplýva to z navrhovaných pravidiel, o ktorých bude Parlament hlasovať v stredu. V ten istý deň sa poslanci vyjadria aj k právnym predpisom, ktorých cieľom je zamedziť nezákonnej preprave odpadu v rámci EÚ a jeho vývozu do tretích krajín.

Situácia na východe Ukrajiny

Poslanci budú v stredu ráno diskutovať s komisárom pre rozšírenie a susedskú politiku Štefanom Fülem o najnovšom vývoji na Ukrajine, zamerajú sa pritom najmä na ruský tlak a destabilizáciu východnej časti krajiny.

Bezpečnosť potravín: Poslanci posilnia opatrenia na boj s chorobami zvierat a škodcami

Poslanci budú v utorok hlasovať o opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať a bojovať s ochoreniami zvierat, akými sú napríklad africký mor ošípaných alebo vtáčia chrípka, a zabrániť zavlečeniu škodcov rastlín na územie EÚ. Parlament tiež posilní kontroly v potravinovom reťazci s cieľom zvýšiť bezpečnosť potravín.

Zjednodušenie prehlásenia vozidiel

Prihlásenie vozidla v inom členskom štáte EÚ by malo byť jednoduchšie vďaka novým pravidlám, o ktorých bude Parlament hlasovať v utorok. Ide o jeden z 20 problémov, ktoré si občania najviac spájajú s prekážkami na jednotnom trhu. Parlament požaduje, aby občania sťahujúci sa do inej krajiny v rámci EÚ mali tri mesiace na prehlásenie svojho automobilu.

Ochrana peňazí drobných investorov

Drobní investori by mali byť lepšie chránení pred investičnými fondmi, ktoré s ich peniazmi nadmerne alebo zbytočne riskujú. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, o ktorom bude Parlament hlasovať v utorok. Nová legislatíva, na znení ktorej sa už poslanci neformálne dohodli s členskými štátmi, tiež upravuje pravidlá odmeňovania správcov fondov tak, aby zohľadňovali dlhodobý záujem investorov a podstupovali iba primerané riziko.

Kľúčové informácie pre retailových investorov

Parlament bude v utorok hlasovať o dohode s členskými štátmi na celoúnijných pravidlách v oblasti kľúčových informácií, ktoré budú musieť byť pred podpisom zmluvy poskytnuté každému drobnému investorovi. Predkladaná legislatíva navrhuje zaviesť povinný kľúčový informačný dokument (KID), ktorý by potenciálnemu investorovi poskytol jasné, porovnateľné a úplné informácie o investičnom produkte.

Prehľad si môžete pozrieť aj v priloženom videu:

O red

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices