beňová
Monika Flašíková - Beňová. PHOTO: © European Union, 2015.

Europslankyňa Flašíková Beňová: Potrebujeme zvýšiť dôveru spotrebiteľa

beňová
PHOTO: © European Union, 2014

Voľný pohyb tovarov patrí medzi štyri základné piliere jednotného trhu Európskej únie (EÚ). Jeho fungovanie a rozvoj sú nevyhnutné pre zabezpečenie rastu európskych podnikov a prosperity celého Spoločenstva. Problémom je nedostatočná úroveň dôvery európskych spotrebiteľov. Viac ako štvrtina z nich je presvedčená, že veľký podiel nepotravinových výrobkov na európskom trhu je nebezpečný. Zvyšovaním bezpečnosti spotrebných výrobkov a ochranou spotrebiteľa sa zaoberajú poslanci Európskeho parlamentu (EP) na jeho prebiehajúcom plenárnom zasadnutí.

Dôveru spotrebiteľa narušili predovšetkým agresívne a nekalé obchodné praktiky niektorých predajcov a dodávateľov, s ktorými sa bohužiaľ stretávame až príliš často. „Vzťah medzi predajcom a spotrebiteľom nemôže byť vzťahom nadradeného k podradenému, ako to mnoho krát vidíme v súčasnosti. Naopak snahou je, aby bol vzťahom rovnocenným. Potrebujeme zvýšiť dôveru spotrebiteľa,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Predkladaný návrh európskeho nariadenia týkajúci sa bezpečnosti výrobkov, by mal podľa nej zaručiť zlepšenie dostupnosti a kvality dodávateľských služieb tak, aby lepšie napĺňali potreby spotrebiteľov.

„Nové pravidlá by zároveň mali viesť k zjednodušeniu existujúcich právnych predpisov Únie v tejto oblasti a prispieť tak k odbúravaniu zbytočnej byrokracie,“ zdôraznila europoslankyňa. Bezpečnosť výrobkov je vždy zodpovednosťou ich výrobcov. Tí prostredníctvom označenia CE deklarujú, že výrobok spĺňa isté konkrétne štandardy a požiadavky. „Spravodajkyňa návrhu odporúča zaviesť nové označenie CE+, ktoré má garantovať, že výrobok bol testovaný tretím, nezávislým subjektom a aj ten ho považuje za bezpečný. Malo by to zvýšiť objektivitu, ako aj ochranu spotrebiteľa,“ priblížila Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Zvýšené množstvo výrobkov, ako aj ich rastúci dovoz z krajín mimo EÚ predstavujú veľkú výzvu pre organizácie zabezpečujúce kontrolu a dohľad nad trhom. Problémom je, že v dôsledku krízy dochádza k tlaku na znižovanie financovania takýchto služieb, čo následne môže viesť k oslabovaniu ochrany spotrebiteľa. Pomôcť má zriadenie európskeho fóra pre dohľad nad trhom. To má slúžiť ako platforma na intenzívnejšiu výmenu informácií, vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi orgánmi dohľadu nad trhom v jednotlivých členských štátoch. „Nesmieme zabúdať na dôležitosť sankcií. Musia byť odradzujúce a mali by zabezpečiť, aby väčšinu nákladov za dohľad nad trhom platili špekulanti a nečestní obchodníci a nie bežní daňoví poplatníci,“ uzavrela europoslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

obchod

Medziročná inflácia v únii sa vo februári zrýchlila

Medziročná inflácia v eurozóne vo februári posilnila na 5,9 percenta z januárovej úrovne 5,1 percenta. …

Consent choices