Na igelitky zabudnite! Drastické zníženie ich používania už prešlo už aj Európskym parlamentom

igelitka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty EÚ budú musieť do roku 2019 znížiť aspoň o 80% spotrebu najrozšírenejších plastových tašiek, ktoré zároveň najviac znečisťujú životné prostredie. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v stredu schválil Európsky parlament. Členské štáty by na dosiahnutie tohto cieľa mali využiť dane, odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy. Plastové tašky výrazne znečisťujú životné prostredie, najmä vodné útvary a vodné ekosystémy.

„Poslanci dnes výrazne posilnili navrhované pravidlá EÚ, ktorých cieľom je znížiť využívanie plastových tašiek a odpad z nich, a to najmä prostredníctvom záväzných európskych redukčných cieľov a požiadavky, aby sa za plastové tašky platilo. Ako ukázali krajiny, ktoré sú lídrami v tomto úsilí, dramatické zníženie spotreby týchto tašiek je aplikovaním ucelenej politiky ľahko dosiahnuteľné. Postupné, avšak rýchle sťahovanie týchto tašiek predstavuje ľahko uskutočniteľné riešenie všadeprítomného problému plastového odpadu v životnom prostredí,“ uviedla spravodajkyňa Margrete Auken (Zelení/EFA, DK).

Parlament jej správu schválil pomerom hlasov 539 (za): 51 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania).

Redukčné ciele: 50% do roku 2017, 80% do roku 2019

Ľahké plastové nákupné tašky, s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí rozptýlený v životnom prostredí.

„Súčasné používanie jednorazových igelitiek je síce pohodlné, ale zároveň veľmi neefektívne a ohrozujúce životné prostredie. Recyklovaných je iba 6,6% plastových tašiek, pričom v životnom prostredí môžu pretrvať stovky rokov. Preto podporujem používanie tašiek na viacnásobné použitie, vyrobené z ekologických materiálov,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK).

Členské štáty by mali podľa poslancov do roku 2017 znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek aspoň o polovicu a do roku 2019 až o 80% v porovnaní so stavom v roku 2010. Využiť pritom môžu ekonomické nástroje, akými sú dane a odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy, ktoré by zabezpečili, aby obchody neposkytovali plastové tašky bezplatne. Výnimkou by boli plastové vrecká určené na zabalenie voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov.

Viac..  Členským štátom EÚ sa nepodarilo zakázať glyfosát, strana Zelení/EFA protestuje

Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

V roku 2010 použil každý občan EÚ odhadom 198 plastových nákupných tašiek, približne 90% z nich bolo ľahkých. Bez zásahu by spotreba tašiek mala ďalej narastať. Podľa údajov Európskej komisie (viď dokument Posúdenie vplyvu, odkaz napravo od tlačovej správy) bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.

 

Európsky parlament schválil legislatívny návrh v prvom čítaní s cieľom zhrnúť doteraz vykonanú prácu na predloženom texte a odovzdať ju po voľbách novému Parlamentu. V máji zvolení poslanci tak budú môcť pokračovať v práci vykonanej počas aktuálneho funkčného obdobia a využiť ju ako základ pre ďalšie rokovania s členskými štátmi o finálnom znení novej legislatívy.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices