Vyslali vás pracovať do zahraničia? Podľa nových pravidiel budete lepšie chránení

pracujúca žena
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pracovníci, ktorí sú dočasne vyslaní do zahraničia, budú v budúcnosti lepšie chránení. Parlament schválil dohodu poslancov a Rady, ktorá vďaka parlamentným vyjednávačom jasne rozlišuje medzi skutočným vyslaním a snahou o obchádzanie zákona. Nové pravidlá  poskytujú členským štátom istú flexibilitu pri vykonávaní inšpekcií a pre dodávateľov a ich subdodávateľov v stavebníctve zavádzajú princíp spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti za porušovanie pracovného práva.

„Finálny text je odrazom rovnováhy medzi slobodou poskytovania služieb a ochranou vyslaných pracovníkov. Zvyšuje právnu istotu a zlepší situáciu vyslaných pracovníkov, ktorých je v rámci EÚ viac ako milión,“ vyhlásila spravodajkyňa Danuta Jazlowiecka (EPP, PL).

„Táto smernica je krokom k lepšej ochrane vyslaných pracovníkov. Zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi a postihuje zneužívanie pravidiel vo forme napríklad fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti alebo schránkových spoločností,“ uviedla predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Pervenche Berès (S&D, FR).

Nové pravidlá by mali zlepšiť presadzovanie smernice z roku 1996 o pracovných podmienkach pracovníkov, ktorí sú vyslaní z jedného členského štátu EÚ do iného za účelom dočasného poskytovania služieb, a zabrániť jej zneužívaniu.

Obchádzanie zákona

Parlament za účelom vyjasnenia právnych predpisov presadil do legislatívneho textu neúplný zoznam kritérií, ktoré by členským štátom mali pomôcť určiť, či ide o skutočné vyslanie pracovníka do zahraničia alebo snahu o obchádzanie zákona. K tomu dochádza napríklad založením takzvaných schránkových spoločností v krajinách, ktoré požadujú nižší stupeň ochrany zamestnancov a sociálneho zabezpečenia.

„Keďže vysielanie pracovníkov je cezhraničná aktivita, na jej dohľade sa musia podieľať príslušné orgány viacerých členských štátov. Preto považujem za nevyhnutné zlepšenie cezhraničnej spolupráce a zavedenie efektívnych opatrení na boj so sociálnym dumpingom,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK)

Súčasťou nových pravidiel bude vďaka parlamentným vyjednávačom aj definícia fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Ide o typ zneužitia, ktoré využíva skutočnosť, že množstvo predpisov o pracovných podmienkach, ktoré by mali byť touto smernicou garantované, sa na samostatne zárobkovo činné osoby nevzťahuje.

Viac..  EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Posilnenie kontrol

Dohoda s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie pravidiel obsahuje zoznam minimálnych kontrolných opatrení na úrovni členského štátu, ktorý môžu jednotlivé krajiny rozšíriť. Členské štáty by na základe návrhu Parlamentu mali o nových kontrolných opatreniach informovať Európsku komisiu. Zavedeniu nových opatrení však nebude musieť predchádzať súhlas Komisie, čo poskytne členským štátom istú mieru flexibility pri vykonávaní inšpekcií.

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V prípade využitia služieb subdodávateľov budú hlavný dodávateľ a priamy subdodávateľ spoločne a nerozdielne zodpovední za nevyplatené mzdy vyslaných pracovníkov. Pre sektor stavebníctva bude tento princíp povinný v rámci celej EÚ, členské štáty ho však môžu na svojom území uplatniť aj na ďalšie odvetvia, prípadne pravidlá ešte sprísniť.

Lepší prístup k informáciám

Smernica tiež zlepšuje prístup k informáciám pre spoločnosti, ako aj vyslaných pracovníkov. Tieto informácie budú vďaka Parlamentu poskytované bezplatne, transparentným a zrozumiteľným spôsobom, prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky. Zároveň by mali byť k dispozícii vo viacerých jazykoch  – na základe požiadaviek pracovného trhu danej krajiny. Obsahovo sa zamerajú predovšetkým na pracovné a sociálne podmienky vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov, a postupy podávania sťažností.

 

Shválený text smernice, na ktorom sa predbežne dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí ešte formálne schváliť Rada.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Oprava …

Consent choices