Vyslali vás pracovať do zahraničia? Podľa nových pravidiel budete lepšie chránení

pracujúca žena
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pracovníci, ktorí sú dočasne vyslaní do zahraničia, budú v budúcnosti lepšie chránení. Parlament schválil dohodu poslancov a Rady, ktorá vďaka parlamentným vyjednávačom jasne rozlišuje medzi skutočným vyslaním a snahou o obchádzanie zákona. Nové pravidlá  poskytujú členským štátom istú flexibilitu pri vykonávaní inšpekcií a pre dodávateľov a ich subdodávateľov v stavebníctve zavádzajú princíp spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti za porušovanie pracovného práva.

„Finálny text je odrazom rovnováhy medzi slobodou poskytovania služieb a ochranou vyslaných pracovníkov. Zvyšuje právnu istotu a zlepší situáciu vyslaných pracovníkov, ktorých je v rámci EÚ viac ako milión,“ vyhlásila spravodajkyňa Danuta Jazlowiecka (EPP, PL).

„Táto smernica je krokom k lepšej ochrane vyslaných pracovníkov. Zlepšuje spoluprácu medzi členskými štátmi a postihuje zneužívanie pravidiel vo forme napríklad fiktívnej samostatne zárobkovej činnosti alebo schránkových spoločností,“ uviedla predsedníčka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Pervenche Berès (S&D, FR).

Nové pravidlá by mali zlepšiť presadzovanie smernice z roku 1996 o pracovných podmienkach pracovníkov, ktorí sú vyslaní z jedného členského štátu EÚ do iného za účelom dočasného poskytovania služieb, a zabrániť jej zneužívaniu.

Obchádzanie zákona

Parlament za účelom vyjasnenia právnych predpisov presadil do legislatívneho textu neúplný zoznam kritérií, ktoré by členským štátom mali pomôcť určiť, či ide o skutočné vyslanie pracovníka do zahraničia alebo snahu o obchádzanie zákona. K tomu dochádza napríklad založením takzvaných schránkových spoločností v krajinách, ktoré požadujú nižší stupeň ochrany zamestnancov a sociálneho zabezpečenia.

„Keďže vysielanie pracovníkov je cezhraničná aktivita, na jej dohľade sa musia podieľať príslušné orgány viacerých členských štátov. Preto považujem za nevyhnutné zlepšenie cezhraničnej spolupráce a zavedenie efektívnych opatrení na boj so sociálnym dumpingom,“ uviedla poslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SK)

Súčasťou nových pravidiel bude vďaka parlamentným vyjednávačom aj definícia fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Ide o typ zneužitia, ktoré využíva skutočnosť, že množstvo predpisov o pracovných podmienkach, ktoré by mali byť touto smernicou garantované, sa na samostatne zárobkovo činné osoby nevzťahuje.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Posilnenie kontrol

Dohoda s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie pravidiel obsahuje zoznam minimálnych kontrolných opatrení na úrovni členského štátu, ktorý môžu jednotlivé krajiny rozšíriť. Členské štáty by na základe návrhu Parlamentu mali o nových kontrolných opatreniach informovať Európsku komisiu. Zavedeniu nových opatrení však nebude musieť predchádzať súhlas Komisie, čo poskytne členským štátom istú mieru flexibility pri vykonávaní inšpekcií.

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť

V prípade využitia služieb subdodávateľov budú hlavný dodávateľ a priamy subdodávateľ spoločne a nerozdielne zodpovední za nevyplatené mzdy vyslaných pracovníkov. Pre sektor stavebníctva bude tento princíp povinný v rámci celej EÚ, členské štáty ho však môžu na svojom území uplatniť aj na ďalšie odvetvia, prípadne pravidlá ešte sprísniť.

Lepší prístup k informáciám

Smernica tiež zlepšuje prístup k informáciám pre spoločnosti, ako aj vyslaných pracovníkov. Tieto informácie budú vďaka Parlamentu poskytované bezplatne, transparentným a zrozumiteľným spôsobom, prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky. Zároveň by mali byť k dispozícii vo viacerých jazykoch  – na základe požiadaviek pracovného trhu danej krajiny. Obsahovo sa zamerajú predovšetkým na pracovné a sociálne podmienky vzťahujúce sa na vyslaných pracovníkov, a postupy podávania sťažností.

 

Shválený text smernice, na ktorom sa predbežne dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí ešte formálne schváliť Rada.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: O násilí na ženách musíme ďaleko viac hovoriť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zastavme …

Consent choices