Anna Záborská: Pani Estrela je demokratka len dovtedy, kým ostatní súhlasia s jej názormi

Anna Záborská
Anna Záborská. PHOTO: Flickr.

Správa portugalskej poslankyne Edite Estrela o sexuálnom a reprodukčnom zdraví vyvolala už nejedno pobúrenie. Najnovšie sa proti nej stavia iniciatíva európskych občanov „Jeden z nás“. Pani Estrela namieta, že „ak táto iniciatíva bude úspešná, môže to znamenať koniec akémukoľvek rozvoju v oblasti zdravia matky a dieťaťa, plánovania rodiny a  sexuálneho a reprodukčného zdravia.“ Ďalej vyzýva všetkých politikov zodpovedných za zlepšovanie života žien v chudobných krajinách, aby túto iniciatívu nepodporovali. V časopise Parliament Magazine vyjadrila názor, že vážne ohrozuje životy zraniteľných žien v tých najchudobnejších častiach sveta.“

Cieľom iniciatívy „Jeden z nás“ je zakázať financovanie všetkých činností, pri ktorých dochádza k deštrukcii ľudského embrya. Tiež chce zastaviť vývoj v oblasti interupcií. Znamenalo by to aj koniec rozpočtu EÚ pre materskú a prenatálnu starostlivosť a služby plánovanému rodičovstvu.  Ten predstavuje približne 120 miliónov eur. Odhaduje sa, že každý deň zomrie na svete 800 žien kvôli komplikáciám v tehotenstve. Iniciatíva by tak EÚ vážne bránila v znižovaní počtu týchto úmrtí.

„Tieto organizácie sa pokúšajú presadiť svoje osobné náboženské presvedčenia bez ohľadu na to, či tí, ktorých sa to týka, sú toho istého náboženského presvedčenia alebo nie,“ vyjadrila sa Edite Estrela.

Medzi odôvodnenia správy Edite Estrela, predloženej Európskemu parlamentu, patria aj štatistiky súvisiace s pôrodmi mladistvých matiek. Najvyšší počet pôrodov dospievajúcich matiek za rok je na Slovensku (22), v Estónsku (24), Spojenom kráľovstve (26), Rumunsku (40) a Bulharsku (44). Lepšie sú na tom napríklad Holandsko, Dánsko či Fínsko (5 až 9 pôrodov za rok). Aj takéto informácie považuje za dôkaz toho, že značnej časti mládeže v EÚ stále chýbajú vedomosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Na druhej strane však nemožno ignorovať  kritikov správy, ktorých rozhodne nie je málo. Podľa nich je totiž vecou rodičov, a nie únie, aby svoje dieťa vzdelali v oblasti sexuálnej výchovy. Majú právo na to, aby ho vychovali v súlade so svojím hodnotovým presvedčením. Schválenie správy Estrela by im toto právo zobralo.

Pani Anna Záborská, poslankyňa v Európskom parlamente, preto spolu s kolegami podpísala otvorený list redakcii časopisu ako reakciu na článok poslankyne Edite Estrela. „Pani Estrela je známa svojou snahou zaviesť „právo na potrat“ a povinnú sexuálnu výchovu už od prvých ročníkov základnej školy v celej EÚ. V reakcii na úspech iniciatívy „Jeden z nás“ teraz požaduje zmeniť pravidlá pre európske občianske iniciatívy a vziať kresťanom právo navrhovať zmeny v európskej legislatíve. Pani Estrela je demokratka len dovtedy, kým ostatní súhlasia s jej názormi – ale ak sa niekto opováži vyjadriť iný názor, najradšej by mu zakázala účasť na demokratickom procese,“ uviedla Anna Záborská.

O ram

Odporúčame pozrieť

EÚ poukazuje na postupný úpadok základných slobôd v Hongkongu

Situácia v oblasti demokratických princípov a ľudských práv v Hongkongu sa zhoršovala aj v roku …

Consent choices