Podľa Európskej komisie sú pravidlá cestnej nákladnej dopravy nedostatočné

truck
Ilustračné foto. PHOTO: Flickr.

Takmer tri štvrtiny tovaru v rámci vnútroštátnej dopravy v EÚ sa prepravuje na cestách. Prístup zahraničných dopravcov na vnútroštátne trhy je stále obmedzený. Na európskych cestách každý deň jazdí naprázdno takmer štvrtina všetkých nákladných vozidiel. Cestujú domov, alebo medzi nakládkami. Povolanie vodič nepatrí medzi atraktívne zamestnania.

Ďalej by podľa správy EK zlepšeniu situácie pomohlo otvorenie vnútroštátnych trhov cestnej dopravy väčšej hospodárskej súťaži. Dôležité je aj znížiť počet jázd naprázdno a zvýšiť efektívnosť v tomto odvetví.

Ako správa ďalej uvádza cestná doprava bude v blízkej budúcnosti čeliť nedostatku vodičov, lebo práve oni patria medzi starnúcu populáciu a cestná doprava sa nepovažuje za atraktívne povolanie. Pracovné podmienky sú považované za zložité a členské štáty dôsledne neuvádzajú do praxe sociálne ustanovenia.

Siim Kallas, podpredseda EK zodpovedný za dopravu, vyzval k zjednodušeniu a objasneniu pravidiel EÚ týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy: “ Napriek určitému dosiahnutému pokroku by odstránenie zostávajúcich obmedzení pomohlo európskemu hospodárstvu a zlepšilo životné prostredie“.

Ako podpredseda Kallas ďalej uviedol sú súčasné pravidlá pre prepravné spoločnosti zbytočne nákladné, doliehajú na všetkých účastníkov cestnej premávky a sú škodlivé pre životné prostredie. Preto podľa neho potrebujeme poskytnúť priemyslu jasné pravidlá a vodičom dobré pracovné podmienky, vyzval EK.

Viac..  Nemecko sa snaží zastaviť alebo zmierniť clá EÚ na čínske elektromobily

Hlavné zistenia

Orgány presadzovania práva členských štátov musia zintenzívniť svoje úsilie pri účinnejšom a dôslednejšom presadzovaní existujúcich právnych predpisov.

Komisia a EÚ môžu pomôcť s objasnením pravidiel, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch chápané, vykladané a uvádzané do praxe odlišne.

Ak chce odvetvie cestnej dopravy prilákať nových vodičov a zvládnuť očakávaný budúci dopyt po nákladnej doprave, musí dôjsť k zlepšeniu uplatňovania sociálnych predpisov.

EÚ, ako uvádza EK, má týmito nariadeniami príležitosť zlepšiť efektívnosť svojho hospodárstva a znížiť emisie skleníkových plynov z dopravy.

O tkl

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Nezabúdajme na konsolidáciu po kríze

„V odporúčaniach Európskeho parlamentu v správe, ktorá sa do veľkej miery týka reformy fiškálnych pravidiel …

Consent choices