Ročne skončia v európskych uliciach milióny ton odpadkov! 10. mája bude veľké upratovanie

odpadky
PHOTO: Flickr.

Každý rok skončia milióny odpadu na európskych uliciach, v oceánoch, na plážach, v lesoch a prírodných oblastiach. A každý rok milióny Európanov vyjdú von, aby v dobrovoľných akciách vyčistili svoje okolie. „Upracme Európu“ je iniciatíva, ktorá sa zameriava na podnietenie k ďalším podobných akciám, zvýšenie informovanosti o rozsahu odpadu a s ním súvisiacich problémov a na podporu zmien v správaní. Podujatie sa koordinuje v rámci Európskeho týždňa redukcie odpadu (EWWR).

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Občianske hnutia zamerané na upratovanie rastú v celej Európe a chceme, aby sa stali súčasťou celoeurópskeho podujatia. Zostavili sme sieť národných kontaktných miest v 21 krajinách, aby ľudia vedeli, čo sa deje v ich blízkom okolí a ako môžu pomôcť. Ide o praktickú iniciatívu, takže obujme si topánky a navlečme rukavice. Všetci chceme žiť v čistejších štvrtiach, upracme teda spolu Európu.“

V posledných rokoch sa v Európe organizovali viaceré podobné kampane na riešenie problému odpadu. „Upracme Európu!“ sústredí tieto iniciatívy do celoeurópskeho podujatia, ktoré sa bude konať ten istý deň v celej Európe a osloví čo najviac občanov.

„Upracme Európu!“ je podujatie organizované skutočne zdola nahor, ktorého cieľom je informovať a zmobilizovať verejnosť, aby vo vlastnom záujme čistila svoje prostredie. Skúsenosti ukazujú, že ľudia sú často prekvapení, koľko odpadu sa vytvorilo a odhodilo v ich okolí. A tento odpad môže mať hodnotu. Papier, sklo, kovy a plasty možno celé opäť použiť alebo recyklovať. Tým sa zníži vplyv na životné prostredie a vytvoria sa hospodárske príležitosti a pracovné miesta, ktoré pomôžu posunúť Európu k cyklickejšiemu hospodárstvu.

Komisia toto podujatie podporuje, avšak akcie upratovania sú naozaj nezávislé, miestne a organizované občanmi. V mnohých prípadoch sa do podujatí alebo ich koordinácie zapoja miestne orgány, mimovládne organizácie, podniky a školy. Podujatia sa konajú v 15 členských štátoch EÚ, ako aj v Andorre, Bosne a Hercegovine, Nórsku, Srbsku a Turecku. Miestnu akciu vo vašom členskom štáte nájdete na webovej stránke vášho národného koordinátora.

Viac..  Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Iniciatíva „Upracme Európu“

Iniciatíva „Upracme Európu“ je jedným z projektov programu LIFE, ktorý koordinuje Združenie miest a regiónov za recykláciu a udržateľné riadenie zdrojov – organizácia zodpovedná aj za Európsky týždeň redukcie odpadu. Organizátori vypracovali súbor komunikačných nástrojov, ktorý bude dostupný všetkým účastníkom prostredníctvom koordinátorov.

V roku 2012 kampaň Let´s Do It! World, so sídlom v Estónsku, koordinovala v roku 2012 celosvetovú akciu upratovania, ktorou sa zmobilizovalo 7 miliónov dobrovoľníkov v 84 jednodňových akciách v Ázii, Afrike, Severnej Amerike, Južnej Amerike a Európe. Podobné aktivity nasledovali v roku 2013. Iniciatívy sú založené predovšetkým na vytváraní sietí dobrovoľníkov prostredníctvom sociálnych sietí a zahŕňajú aj získavanie zdrojov a sponzorstva.

Nadácia Surfrider Európa (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobilizuje 1 500 dobrovoľníkov, 10 000 členov, približne 40 miestnych pobočiek, a viac ako 40 000 pomocníkov. Jej akcie na vyčistenie pláží sa teraz rozširujú o akcie na jazerách a riekach. Nadácia Surfrider začala svoju činnosť v roku 1984 v Malibu v Kalifornii, kde surfisti chceli chrániť svoje obľúbené miesta na surfovanie pred miestnym znečisťovaním. V Európe pôsobí od roku 1990. Európska komisia sa domnieva, že informovanie verejnosti a meniace sa postoje k odpadu sú dôležité pri plnení cieľov európskych právnych predpisov v oblasti odpadu. Predchádzanie vzniku odpadu a odpadové hospodárstvo sú oblasťami, na ktoré sa Komisia bude zameriavať v roku 2014. Toto leto Komisia prehodnotí ciele recyklovania a skládok odpadu ako súčasť širšieho balíka opatrení zameraného na cyklické hospodárstvo.

O red

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Obchod s odpadmi je lukratívny obchod. Je dôležité, aby v ňom bol poriadok

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Preprava …

Consent choices