STU získala tučný balík peňazí z eurofondov. Na čo použije milióny EUR?

STU BA
Slovenská technická univerzita v Bratislave. PHOTO: Flickr.

Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita v Bratislave zužitkovala potenciál a úsilie špičkových vedcov a využila možnosť uchádzať sa o eurofondy. V operačnom programe Výskum a vývoj získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky vo výške 52,5 miliónov eur, z ktorých realizovala 27 projektov.

Výskumne orientovaná univerzita investovala najvyššiu sumu – 17 mil. eur – do budovania a obnovy centier excelentnosti, ktorých unikátne technológie,  systémy a služby prinášajú priame výhody a zlepšenia aj v oblasti kvality života.

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave sa môže pýšiť SMART technológiami, ktoré pridávajú inteligenciu strojom a zariadeniam. Dokážu filtrovať obrovské množstvá informácií tak, aby užívateľ – človek – dostal len tie, ktoré potrebuje. „Integrujeme tri odlišné technické disciplíny do jednej a hľadáme potom aplikáciu  v oblasti či už medicínskych meraní – napríklad fyziologických parametrov, ktoré pomáhajú pri liečbe ľudí – , alebo v meraní škodlivín v životnom prostredí, ale aj v inteligentnosti automobilových zariadení. Radi by sme to uviedli aj do priemyslu, do výroby, a na to treba najprv výskum“, uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave. Projekt priniesol univerzite už mnohé ocenenia.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Materiálovotechnologická fakulta je v oblasti výskumu hybným motorom rozvoja Trnavského kraja a strojárskej praxe aj vďaka unikátnym pracoviskám high-technológií pre 5-osové obrábanie. Centrum excelentnosti je zamerané na výrobu tvarovo zložitých súčiastok a plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie), ktoré zároveň dokážu exaktne merať kvalitu rezných kvapalín a procesy rezania.

Centrá excelentnosti boli prostredníctvom agentúry rezortu školstva pre štrukturálne fondy podporené v celkovej výške 237 mil. eur. Mnohé takto zamerané projekty sú realizované na báze prepojenia so súkromným sektorom a ostatnými výskumno-vývojovými centrami, čím dochádza k rýchlejšiemu prenosu poznatkov do praxe.

O ram

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices