EÚ chce zlepšiť využívanie oceánov. O morskom dne toho vraj vieme menej než o povrchu Marsu

ocean
PHOTO: Flickr.

Dve tretiny našej planéty pokrývajú oceány a moria. Keď sa nám podarí obhospodarovať ich udržateľným spôsobom, môžu nám poskytovať zdroje potravín, liekov a energie, a pritom zachovávať ekosystémy pre budúce generácie.

Aby sa však táto vízia stala skutočnosťou, musíme sa o našich moriach a oceánoch dozvedieť viac. Komisia preto dnes predstavila akčný plán pre inovácie v oblasti „modrej ekonomiky“, ktoré majú pomôcť udržateľným spôsobom využívať bohatstvo oceánov a podporiť rast a zamestnanosť v Európe.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Dnes kladieme základy znalostí a zručností, ktoré budúcim generáciám Európanov umožnia lepšie využívať naše oceány a plne čerpať z výhod, ktoré nám ponúkajú, a zároveň dodržiavať vyváženosť morských ekosystémov.“

„Napríklad naša iniciatíva na vytvorenie digitálnej mapy celého morského dna európskych vôd zvýši možnosti podnikov plánovať investície, čím sa znížia náklady a podporí ďalšia inovácia udržateľného modrého rastu,“ uviedla ďalej Maria Damankiová.

Komisia poukazuje na viaceré prekážky, ktoré treba prekonať: naše poznatky o mori sú stále obmedzené, námorný výskum medzi členskými štátmi nie je prepojený, budúca európska pracovná sila však bude potrebovať viac inžinierov a vedcov, ktorí budú schopní uplatniť nové technológie v morskom prostredí.

Európska komisárka pre výskum a inovácie Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Vieme toho možno viac o povrchu Mesiaca a dokonca Marsu než o morskom dne vo veľkých hĺbkach. Inovácie v námornej oblasti majú obrovský potenciál pre naše hospodárstvo, pomôžu nám poradiť si s výzvami, akými sú zmena klímy a potravinová bezpečnosť. Modrý rast je preto hlavným cieľom programu Horizont 2020, nášho nového programu pre výskum a inovácie.“

V akčnom pláne, ktorý dnes Komisia predložila, sa navrhuje:

  1. Vypracovať digitálnu mapu celého morského dna európskych vôd do roku 2020.
  2. Vytvoriť online informačnú platformu pre projekty morského výskumu v rámci programu Horziont 2020, ako aj morského výskumu na vnútroštátnej úrovni, ktorá má začať fungovať pred koncom roku 2015 a v ktorej sa budú spoločne vymieňať výsledky z ukončených projektov.
  3. Založiť fórum pre vedu a podnikanie v modrej ekonomike, ktoré bude zahŕňať súkromný sektor, vedcov a mimovládne organizácie pomáhajúce formovať modrú ekonomiku budúcnosti a podporujúce výmenu nápadov a výsledkov. Prvé stretnutie sa bude konať v roku 2015 pri príležitosti Európskeho námorného dňa v gréckom Pireu.
  4. Podporovať aktérov z oblasti výskumu, podnikania a vzdelávania, aby do roku 2016 zmapovali naše potreby a kvalifikáciu budúcich pracovníkov v námornom sektore.
  5. Preskúmať možnosti hlavných aktérov z oblasti výskumu, podnikania a vzdelávania a podieľať sa na vytvorení znalostného a inovačného spoločenstva (ZIS) pre modrú ekonomiku po roku 2020. Znalostné a inovačné spoločnosti, ktoré sú súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), môžu podnietiť inovácie viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom programov odbornej prípravy a vzdelávania, ktorými sa posilní prepojenie medzi výskumom a trhom a vytvoria inovačné projekty a podnikateľské inkubátory.
Viac..  EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

O ram

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Prvé projekty nového európskeho inovačného programu sú už na štarte, no stále sa možno prihlásiť

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová sa stretla s koordinátormi prvých …

Consent choices