Viete si predstaviť, že by Európska únia neexistovala? Podľa tejto štúdie by nás to vyšlo poriadne draho!

euro
PHOTO: Flickr.

Štúdia zvaná „Náklady na neexistenciu Európy“ stelesňuje pridanú hodnotu Európskej únie, a to tým, že meria potenciálne ekonomické prínosy z dokončenia jednotného trhu v Európe a aplikovania spoločných postupov. Ak by Európska únia neexistovala, naše náklady by pravdepodobne boli oveľa vyššie. Analýza sa skladá z dát zozbieraných pre jednotlivé výbory Európskeho parlamentu. V nasledujúcich rokoch môžeme najviac ušetriť v týchto piatich oblastiach:

1. Spoločný digitálny trh – potenciálna efektívnosť: 260 miliárd eur ročne

Plne funkčný jednotný digitálny trh môže v priebehu času priniesť významné zisky a podporovať vyššiu produktivitu vďaka rýchlejšiemu toku informácií.

Avšak súčasná úroveň cezhraničného elektronického obchodu je stále relatívne nízka a existuje veľa prekážok, ktoré blokujú on-line voľný pohyb tovaru a služieb cez hranice jednotlivých štátov. Tieto prekážky sa týkajú najmä elektronických platieb, platieb DPH, ochrany spotrebiteľa a jeho súkromia alebo geografických obmedzení. Preto je potrebné aktualizovať pravidlá EÚ týkajúce sa týchto faktorov.

Plný potenciál môže siahať až do výšky 520 miliárd ušetrených eur, v najbližších rokoch sa však kvôli zložitosti procesov dá dosiahnuť približne polovica z týchto potenciálnych ziskov.

2. Dokončenie existujúceho jednotného trhu pre spotrebiteľov a občanov – 235 miliárd eur ročne

Existujúci jednotný trh pre tovary a služby už výrazne prispel k hospodárskemu rastu a blahobytu spotrebiteľov, a to najmä vďaka odstráneniu väčšiny fyzických, daňových, právnych a technických prekážok obchodu v rámci EÚ. Európska komisia odhaduje, že pokrok v tejto oblasti zvýšil HDP a zamestnanosť v EÚ o 2,2 percenta a 1,3 percenta. Ďalšie prehlbovanie a odstraňovanie prekážok môže ešte priniesť významné dodatočné zisky a zvyšovanie HDP o ďalších 2,2 percenta ročne počas obdobia nasledujúcich desiatich rokov.

 3. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo – 60 miliárd eur ročne

Ušetrené náklady poukazujú na dôležitosť bilaterálnych hospodárskych vzťahov. EP v rámci spolupráce s USA podporuje najmä obchodné a investičné dohody, ktoré vedú k vytváraniu kvalitných pracovných miest pre európskych pracovníkov, poskytujú priamy prospech európskym spotrebiteľom, otvárajú nové príležitosti pre podniky alebo zlepšujú príležitosti pre investície EÚ v USA.

 4. Skompletizovanie finančných trhov – 60 miliárd eur ročne

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Integrácia trhu znamená vývin cien smerom k nižším úrovniam. Ekonomické a finančné krízy v EÚ značne rozširujú hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi, čo vedie k nerovnomernému rozloženiu vnútorných a zahraničných investícií v celej EÚ. Podľa EP je potrebné vytvoriť komplexný rámec stability v menovej, fiškálnej a obchodnej politike, s cieľom uľahčiť tok priamych investícií do všetkých regiónov členských štátov a tým prispieť k náprave makroekonomickej nerovnováhy v EÚ.

 5. Integrácia energetických trhov  –  50 miliárd eur ročne

Viac ekonomicky a fyzicky integrovaný trh v oblasti energetiky by mohol mať za následok zvýšenie efektivity zhruba o 50 miliárd eur. EP zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť pokrok vo vnútornom trhu s energiou, najmä vytvoriť transparentné ceny, zvýšiť bezpečnosť dodávok, venovať pozornosť spotrebiteľom a ukončiť fyzickú izoláciu niektorých členských štátov na trhu s energiou.

Ďalších 10 odvetví, v ktorých by uplatňovanie spoločných postupov mohlo viesť k najväčším ekonomickým prínosom:

6. Banková únia na odvrátenie novej finančnej krízy – 35 miliárd eur ročne

7. Lepšia koordinácia fiškálnych politík – 31 miliárd eur ročne

8. Spoločný systém ochrany vkladov – 30 miliárd eur ročne

9. Spoločná bezpečnostná a obranná politika  – 26 miliárd eur ročne

10. Spoločná schéma minimálneho nezamestnaneckého poistenia pre eurozónu –  15 miliárd eur ročne

11. Primeraná odmena za primeranú prácu – 13 miliárd eur ročne

12. Boj proti násiliu na ženách – 7 miliárd eur ročne

13. DPH a boj proti daňovým únikom –  7 miliárd eur ročne

14. Informácie a konzultácie pre pracovníkov – 3 miliardy eur ročne

15. Európsky výskumný priestor – 1 miliarda eur ročne

O tib

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia, je verejná podpora eura naďalej veľmi silná. Z prieskumu …

Consent choices