tlačovka IK eurovoľby
Eva Chmelová (vľavo), riaditeľka Odboru volieb MV. PHOTO: IK EPv SR.2014.

Blížia sa eurovoľby, budú nás stáť 8 miliónov eur!

tlačovka IK eurovoľby
Eva Chmelová (druhá zľava), riaditeľka Odboru volieb MV. PHOTO: IK EP v SR, 2014.

8 miliónov EUR na eurovoľby

V sume sú zarátané odmeny pre jednotlivých členov komisií, ktorých je v 5946 okrskoch 71500. Každý člen tejto komisie má nárok na odmenu vo výške 42,92 €. Volebné okrsky okrem toho dostávajú zálohovú sumu po 240 €, ktorú môžu použiť na pomocný personál a iné predpokladané náklady. Máme 49 volebných obvodov a Ústredná volebná komisia má 29 členov. Pri práci budú používať 682 počítačov a tlačiarní.

„Pre voličov je pripravených 133 724 800 kusov hlasovacích lístkov a 450 tisíc voličských preukazov. Ďalej komisie majú k dispozícii pokyny k voľbám, vzory, metodické príručky a zápisnice, spolu 38000 tlačovín“, hovorí Eva Chmelová, riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra.

Podľa verejných štatistík sme v predchádzajúcich voľbách patrili k najmenej aktívnym občanom Únie. „Preslávili sme sa najnižšou volebnou účasťou. EÚ v tomto čase ešte stále bojuje s následkami ekonomickej a finančnej krízy, celkovým skepticizmom a radikalizmom“, povedal riaditeľ IKEP v SR Robert Hajšel.

Význam volieb do Európskeho parlamentu je podľa neho nedocenený a to nielen občanmi, ale aj politickými stranami. Voľby do EP preto môžu byť považované za referendum úspechu celej Únie. Budú ukazovateľom zdaru, aj nezdaru všetkých prijatých opatrení.

Základom úspechu volieb je „všeobecná mobilizácia“

Európsky parlament spolu s Radou EÚ patrí pri riadení Únie k najdôležitejším. Medzi nové právomoci EP patrí voľba predsedu Európskej komisie, pri ktorej budú zohľadnené výsledky volieb, čiže post predsedu by mal patriť ich víťazovi. Voľbami sa menia všetky štruktúry vedenia Únie.

Budeme voliť celkom 751 poslancov, z toho Slovensku prislúcha 13 mandátov . Minimálny počet aj pre najmenšiu krajinu, ako je napr. Cyprus, je šesť poslaneckých mandátov. V predchádzajúcich voľbách tieto počty odzrkadľovali počet obyvateľov jednotlivých krajín.

Viac..  Lídri EÚ riešia otázku hospodárskej budúcnosti a konkurencieschopnosti Európy

Slováci budú vyberať z 29 subjektov s možnosťou dvoch preferenčných hlasov. Voľby začínajú vo štvrtok, 22.05.2014 a končia sa v nedeľu, 25.05.2014. Naším dňom je sobota, 24.05.20147 a výsledky budú zverejňované až po uzavretí poslednej volebnej miestnosti 25.5.2014 o 23. hodine v Taliansku. Priebežné výsledky volieb komisie vypracovávať nebudú. Prvého júla je naplánované ustanovujúce zasadnutie novozvolených zástupcov jednotlivých krajín.

Zoznamy voličov

Na našom území o zápis do zoznamu môžu požiadať aj cudzinci, ktorí sa v čase volieb nachádzajú na Slovensku. Toto bolo možné do 14.04.2014. Ich vyčiarknutie v domovskej krajine zabezpečuje Ministerstvo vnútra. Naši občania v zahraničí majú čas na tento zápis v mieste svojho pobytu do piatku 23.05.2014. Doma sú zo zoznamov vyčiarknutí. O vydanie voličského preukazu môžeme požiadať v mieste svojho trvalého bydliska do 22.5.2014.

Za spracovanie výsledkov volieb je zo zákona zodpovedný Štatistický úrad SR a sumáre sú robené priamo vo volebných miestnostiach. „Predchádzajú tomu tri skúšky integrovaného volebného systému. Záverečná bude realizovaná v dňoch 19.- 20. mája „, informovala predsedníčka Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmila Benkovičová. Zápisnice budú vytvárané pomocou jednotného softvéru, čo znižuje ich chybovosť aj pri vytváraní príloh, ktorých počet je závislý od počtu všetkých označených preferencií. Výsledky budú známe do rána 26.05.2014 a budú zverejnené aj na webe ŠÚ SR.

O tkl

Odporúčame pozrieť

MV SR realizovalo v roku 2020 stovku verejno-prospešných projektov aj vďaka európskym peniazom

Projektové aktivity Ministerstva vnútra SR v roku 2020 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) sa …

Consent choices