Ekonomické sankcie voči Rusku rozdeľujú Európu!

Online aplikáciu volebného kompasu, ktorá voličom umožňuje porovnať svoje názory s politickými stranami kandidujúcimi v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu, si za prvý týždeň fungovania stihlo vyskúšať už 1 117 586 používateľov z 28 členských štátov.

Používatelia volebného kompasu odpovedajú na 30 otázok. Priebežné výsledky, ako Európania odpovedali na otázku, či by EÚ mala uvaliť sankcie na Rusko, vysvetľuje sociologočka Oľga Gyárfášová z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, ktorá je aj garantkou projektu na Slovensku. Výsledky nenahrádzajú reprezentatívny prieskum.

EÚ by mala uvaliť ekonomické sankcie na Rusko aj v prípade, že to ohrozí zásobovanie členských krajín zemným plynom

EÚ by mala uvaliť ekonomické sankcie na Rusko

Ekonomické sankcie voči Rusku rozdeľujú Európu. Predovšetkým respondenti z pobaltských krajín sú jednoznačnými zástancami rázneho postupu Európskej únii voči Rusku za jeho správanie sa voči Ukrajine, a to aj za cenu ohrozenia zásobovania plynom,” hovorí Oľga Gyárfášová, odborná garantka projektu EUvox 2014.

Do tejto skupiny krajín patria aj ďalšie krajiny bývalého východného bloku (Rumunsko, Česká republika a Poľsko), ale aj Fínsko, ktoré s Ruskom susedí, a Švédsko. Krajiny, ktoré sú geograficky, ale aj historicky a politicky od Ruska vzdialenejšie, majú rezervovanejšie postoje. Výnimku predstavuje Írsko. Podpora sankciám prevláda aj na Slovensku, ale je oveľa vlažnejšia ako v iných štátoch v podobnej situácii.

„Výsledky nie sú obrazom reprezentatívnej vzorky a táto otázka nebola položená vo všetkých 28 členských krajinách EÚ, kde je momentálne volebný kompas dostupný. Avšak aj tento pohľad na početné skupiny jeho používateľov je jasným odrazom obáv obyvateľov mnohých krajín, najmä tých, ktoré majú s rozpínavosťou Ruska negatívne historické skúsenosti. Ich názory zároveň vyjadrujú podporu ráznemu a spoločnému postupu EÚ,” povedala Oľga Gyárfášová.

Viac..  Belgicko prevzalo polročné kormidlo Európskej únie v rámci rotujúceho predsedníctva

Projekt vznikol v spolupráci odborníkov z 28 členských štátov Európskej únie v konzorciu holandskej orgánizácie Kieskompas a akademickej platformy Preferencematcher. „Volebný kompas na Slovensku nastavoval tím akademikov a odborníkov, medzi ktorými sú napríklad expertka na Slovensko Karen Henderson z Univerzity v Leicestri, ktorá v súčasnosti pôsobí na Univerzite Komenského, či politológovia Grigorij Mesežnikov a Erik Láštic,“ hovorí country manažér projektu Ján Glovičko.

Pozície strán boli identifikované a kódované tímom odborníkov na základe viacerých zdrojov informácií (napr. programy strán, rozhovory s kandidátmi a lídrami, prejavy politikov či názory expertov). Konkrétne pozície sa určovali vo viackolovom anonymnom kódovaní. Tím sledoval a vyhodnocoval ekonomické, európske a hodnotové postoje 10 relevantných politických strán na Slovensku vo vzťahu k Európe.

O ram

Odporúčame pozrieť

Kandidátku PS v európskych voľbách posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová a Ľubica Karvašová

Progresívne Slovensko vo voľbách do Európskeho parlamentu posilní Veronika Cifrová Ostrihoňová aj Ľubica Karvašová, kandidovať nebude …

Consent choices