Toto sú víťazi ceny Karola Veľkého pre mládež 2014!

eu vlajka
PHOTO: Flickr.

„Naša Európa“, dánsky cestovateľský projekt, získal prvé miesto na vyhlásení výsledkov Ceny Karola Veľkého pre mládež 2014, ktoré sa konalo na Univerzite v Aachene 25. mája 2014. Na druhom mieste sa umiestnil kongres pre mládež „JouwDelft & Co“ z Holandska a tretie miesto patrí vzdelávaciemu projektu „Employment4U“ z Cypru.

Európska cena Karola Veľkého je udeľovaná každoročne projektom, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii.

Prvá cena bola udelená podpredsedníčkou EP Anni Podimata, druhú cenu udelil bývalý predseda EP Hans-Gert Pöttering a tretiu udelil primátor mesta Aachen Marcel Philip.

Dánsko – Naša Európa

Projekt Naša Európa prináša a komunikuje nové a relevantné informácie, postoje, názory a príbehy európskej mládeže. Zahŕňa tisícky mladých ľudí z 24 krajín, podporuje európske a medzinárodné porozumenie poskytovaním informácií o aktuálnom dianí v generácií mladých Európanov.

Tím projektu strávil rok cestovaním po 24 európskych krajinách. Býval v domácnostiach mladých ľudí a pripravoval hodinové rozhovory o životných, vzdelávacích a pracovných podmienkach, ktoré následne zverejňoval ako rozhlasové programy, filmy, články, rozhovory a fotografie na svojej internetovej stránke.

Týmto spôsobom chceli „podporiť porozumenie medzi mladými Európanmi, nakoľko sa užívatelia môžu na stránke stretnúť s rozličnými témami, vypočuť si rôznorodé názory a životné podmienky napr. homosexuála z Seville, podnikateľa z Atén a nezamestnaného dievčaťa s osobnostnou krízou z Amsterdamu.“

Prostredníctvom experimentálneho a úspešného rozhovoru cez Skype, na ktorom sa zúčastnilo 21 dánskych škôl, sa Naša Európa naživo prihovorila z Európy k 2800 mladým dánskym študentom.

Projekt Naša Európa seba opisuje ako „kultúrnych a politických dobrodruhov, ktorí chcú sprostredkovať ostatným ľuďom ich prieskumnú cestu do hlboko vovnútri ukrytých častí srdca európskej mládeže“.

Holandsko – JouwDelft & Co

JouwDelft & Co je európsky kongres pre mládež, ktorý sa konal od 19. do 24. novembra 2012. Snahou bolo nájsť lokálne riešenia ako znížiť nezamestnanosť mladých v Európe. JouwDelft & Co. spojila mladých aktívnych Európanov a poradcov z celej Európy, aby spolu našli riešenie tohto narastajúceho problému.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Následne bol návrh spolu o odporúčaniami mladých zaslaný Európskemu parlamentu v novembri 2013. Okrem toho bola vytvorená Európska mládežnícka sieť, ktorá prepojila desať rozličných európskych krajín a môže byť využitá v budúcnosti pri podobných projektoch.

Cyprus – Employment4U

Youth Dynamics zorganizovali od 13. do 20.apríla 2013 vzdelávací kurz pre mladých. Týždenný program zahŕňal semináre, prezentácie, workshopy, návštevy a diskusie zamerané na tému nezamestnanosti mladých. Kurzu sa zúčastnilo 26 účastníkov z 9 krajín EÚ (Cyprus, Grécko, Rumunsko, Španielsko, Portugalsko, Lotyšsko, Poľsko, Taliansko).

Cieľom vzdelávacieho kurzu bolo podporiť zamestnateľnosť mladých, zlepšiť možnosti jednotlivca ako individuality zamestnať sa, výmenu aktívnych stratégií pri hľadaní zamestnania a networking.

Ceny

Tri víťazné projekty získajú financovanie vo výške 5000€, 3000€ a 2000€ podľa umiestnenia. Ich zástupcovia sú pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli. Zástupcovia 28 projektov, ktoré sa zúčastnili súťaže, boli pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien 27.mája v Aachene a boli odmenení diplomami a medailami. Odovzdávanie cien zorganizoval Európsky parlament v spolupráci s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v priestoroch Univerzity v Aachene.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec pozýva kreatívnych podnikateľov do Bruselu

Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec vyhlasuje súťaž o najinšpiratívnejší malý, alebo stredný podnik (MSP) na Slovensku. …

Consent choices