Alarmujúca správa Komisie: 7,5 milióna mladých nemá prácu

študent
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ohlásila Komisia počas Európskeho týždňa mládeže. Zároveň predstavila riešenia.

V dvadsiatich ôsmich štátoch sa podľa výsledkov komisionálneho skúmania nachádza 7,5 miliónov mladých bez práce vo veku medzi 15 do 25 rokov. Problém toľkej nezamestnanosti podľa Komisie nastáva už počas štúdia, kedy sa žiakom nedostáva dostatočných možností praxovať a pracovných ponúk vytvorených práve pre absolventov. V rebríčku vedie Grécko, v ktorom si každý druhý mladý človek nevie nájsť prácu, resp. prácu so zameraním, ktorú odborne vyštudoval. Naopak Nemecko si vedie najlepšie, kde je len 7,8 % nezamestnaných.

Androulla Vassiliou ako komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež predstavila reformy, tzv. Záruky pre mladých, ktoré sa v dnešnej dobe už implementujú do vnútroštátnych zriadení. Tieto reformy majú v budúcnosti vyriešiť nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov tak, že im nájdu prácu do 4 mesiacov po ukončení formálneho štúdia alebo po strate iného pracovného miesta. Okrem zamestnaní sa sústredia aj na učňovské praxe a stáže.

Reformy zapoja do spolupráce Komisiu s verejnými službami zamestnanosti, poskytovateľmi profesijného poradenstva, verejnými orgánmi štátov, inštitúciami odbornej prípravy. Taktiež samotných zamestnávateľov a odborné zväzy. Projekt bol vypracovaný spustený už v apríli minulého roka na základe fínskeho a rakúskeho modelu v znižovaní nezamestnanosti. Fínsko takýmto modelom v roku 2011 získalo pracovné miesto pre 83,5% mladých od 15 do 25 rokov.

Slovenská poslankyňa z frakcie Socialistov a Demokratov Monika Smolková si myslí, že reformy efektívne zaberú až keď sa začnú zmeny školského systému. Podstatou je, aby školy neprodukovali absolventov, o ktorých trh práce nemá záujem. „Iba potom budú mať zmysel ďalšie reformy, ktoré vytvárajú záruky pre zamestnávanie mladých. Fínsko ako úspešná krajina svojimi opatreniami a zárukami dokázala zamestnať viac ako 83 % mladých, preto aj na Slovensku by sme mohli kopírovať úspech severskej krajiny,“ dodala.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Odhadované náklady na tieto reformy Komisia vyhodnotila na 21 miliárd ročne. No v porovnaní s aktuálnym stavom je to málo. Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok odhadla, že také číslo mladých nezamestnaných (22,8% z celkovej nezamestnanosti v Únii) oberá Európsku ekonomiku o 150 miliárd ročne. Percentuálne sa to rovná 1,2% HDP Únie. Financie chce nájsť najmä v Európskom sociálnom fonde a v stanovení finančných fondov každým štátom. Jedným z projektov pre skvalitnenie zamestnanosti, vzdelania, športu je aj Erasmus. Únia preň vyčlení 15 miliárd Eur na roky 2014 až 2020, čo je o 40% viac než to bolo v 2007 – 2013.

O mve

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices