Mieša Ukrajina karty? EÚ vrazí balík peňazí do bezpečnejších dodávok

vlajky EU
PHOTO: Flickr.

Prvé výzvy na predkladanie návrhov pod Connecting Europe Facility (CEF) na financovanie projektov transeurópskej energetickej infraštruktúry sú otvorené. Celkovo 750 miliónov EUR bude k dispozícii pre prioritné projekty najmä v plynárenskom a elektrárenskom sektore. Tieto projekty stoja na riešení otázok bezpečnosti dodávok a majú priniesť ukončenie energetickej izolácie niektorých členských štátov. Zároveň prispejú k zlepšeniu vnútorného energetického trhu EÚ a integrácii obnoviteľných zdrojov energií k energetickej rozvodnej sieti. Financovanie EÚ urýchli investície, najmä, čo sa týka chýbajúcich cezhraničných prepojení s využitím potrebných súkromných a verejných finančných prostriedkov.

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger: Je to zásadný krok. Také obrovské množstvo finančnej podpory EÚ spôsobí naozaj solídny rozdiel. Súčasná kríza na Ukrajine zdôrazňuje dôležitosť modernizácie energetickej infraštruktúry a budovania chýbajúcich prepojení medzi členskými štátmi, aby stúpla energetická bezpečnosť EÚ. Vo všeobecnosti členské štáty potrebujú len navzájom pomôcť s dodávkami energie, ak sú dobre prepojené. Okrem toho zlepšenie energetickej infraštruktúry je predpokladom pre dokončenie vnútorného trhu s energiou v prospech spotrebiteľov a podnikov v EÚ.“

Pri zámere požiadať o grant musí byť projekt zahrnutý do zoznamu „projektov spoločného záujmu“. Prvý zoznam bol prijatý Európskou komisiou v októbri 2013. Skladá sa z 250 projektov v oblasti energetickej infraštruktúry, po dokončení by mal každý z nich zabezpečiť významný prínos pre aspoň dva členské štáty; mal by zvýšiť bezpečnosť dodávok, prispievať k integrácii trhu a aj k zníženiu emisií CO2.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Poskytnuté peniaze budú slúžiť na financovanie štúdií a stavebných prác. Projekty však musia plniť prísne kritériá: analýzou nákladov a výnosov (CBA) musia preukázať významné výhody bezpečnosti dodávok, solidaritu a technologické inovácie. Výška podpory EÚ vo všeobecnosti nemôže presiahnuť 50 % oprávnených nákladov. Vo výnimočných prípadoch, keď projekt môže výrazne prispieť k bezpečnosti dodávok alebo zvýšenie energetickej solidarite medzi členskými štátmi, podpora zo strany EÚ môže predstavovať až 75 % nákladov.

Termín podania prihlášky na predkladanie návrhov je 19. august 2014. V novembri 2014 bude prijaté konečné rozhodnutie, na ktoré projekty dostane CEF finančné prostriedky od Európskej komisie. Niekedy možno bude potrebné preinvestovať prevažnú časť prostriedkov v jednom členskom štáte, kým výhody bude mať skôr iný členský štát. V tomto prípade bude rozhodnutie o zdieľaní nákladov riešené príslušnými regulačnými orgánmi.

O kat

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices