Barnier: Európska mapa regulovaných povolaní je krokom k transparentnosti

Mapka
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európsky komisariát pre vnútorný trh a služby uverejnil mapu Európy, ktorá znázorňuje štáty a ich reguláciu špecializovaných certifikátov pre niektoré profesie. Má to vylepšiť smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií, a dosiahnuť transparentnosť v profesiách.

Mapa skenuje všetky krajiny Európskej únie a udáva základné informácie, v akej miere sú dané profesie regulované. Úrovne skúma z ekonomického hľadiska, vyjadruje čísla o množstve vydaných a regulovaných profesií. Vznikla na podnet Aktu o jednotnom trhu z roku 2011.

Komisariát sa sústredil na kontaktné miesta, ktoré sú zodpovedné za informovanie odborníkov v prostredí udeľovania odborných certifikátov. „Európska mapa regulovaných povolaní je nástrojom transparentnosti, ktorý poskytuje prehľad o situácii povolaní v jednotlivých členských štátoch a celkovo v Únii,“ povedal komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. Podľa neho mapa ukazuje rozmanitosť v regulovaní daných profesií. „Pridaná hodnota tejto mapy je, že nám poskytuje vizuálnu reprezentáciu prekážok ako regulačné pozadie a reálie a umožňuje nám nasmerovať naše úsilie o sektoroch a profesiách , kde je modernizácia legislatívneho prostredia najsilnejšia,“ dodal.

Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

Interaktívnu mapu si môžete pozrieť tu .

O mve

Odporúčame pozrieť

India plánuje bilaterálne rozhovory o voľnom obchode s EÚ, Britániou a Kanadou

India plánuje bilaterálne rozhovory o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom, Európskou úniou (EÚ) a Kanadou. …

Consent choices