Začala sa modernizácia úseku železnice do Žiliny, zaplatia ju eurofondy

železnice
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Bytča: Základný kameň nového úseku železničnej trate medzi Považskou Teplou a Žilinou v rámci Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava slávnostne poklepal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Dvadsaťdva kilometrov železničnej trate prinesie zvýšenie rýchlosti vlakov až do 160 km/h a úsporu cestovného času na trati medzi Bratislavou a Žilinou.  

„Zmodernizovaný železničný koridor od Bratislavy cez Trnavu, Trenčín a Žilinu, ako aj jeho plánované pokračovanie ďalej na východ aj sever Slovenska výrazne skráti čas, ktorý ľudia či prepravované tovary na tejto trati strávia. Zvýši sa bezpečnosť cestujúcich, ale vďaka vybudovaniu mimoúrovňových krížení aj bezpečnosť ľudí žijúcich v okolí trate. A v neposlednom rade sa zvýši aj konkurencieschopnosť celého regiónu, pretože firmy v okolí budú mať kvalitné napojenie na európsku železničnú sieť,“ povedal počas slávnostného príhovoru minister J. Počiatek.

Účelom modernizácie železničnej siete ŽSR je zlepšenie technického stavu infraštruktúry, ktorá je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V. Okrem komplexnej modernizácie železničnej trate, trakčného vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia budú  do februára 2017 vybudované, resp. zmodernizované aj nástupištia s bezbariérovým prístupom pre cestujúcich a mimoúrovňové kríženia železničnej trate pre cestnú dopravu, resp. pre verejnosť. Stavba bude realizovaná bez úplného vylúčenia prevádzky.  Celkové stavebné náklady na modernizáciu tohto úseku sú vo výške 153 mil. eur. Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 113 mil. eur, projekt bude financovaný zo súčasného a budúceho programového obdobia. Z nového finančného rámca eurofondov má ministerstvo dopravy v pláne realizovať aj susedné úseky železničnej trate: Púchov – Považská Teplá a nadväzujúcu železničnú infraštruktúru v uzle Žilina.

Monitorovací výbor OPD aj o diaľničných stavbách v Žilinskom kraji

Minister J. Počiatek, zástupcovia Európskej komisie (EK) a JASPERS spolu s ďalšími členmi Monitorovacieho výboru OPD skontrolovali aj ďalší eurofondový projekt, výstavbu diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.  Tento úsek spolu s nedávno podpísaným úsekom D3 Žilina Strážov – Brodno a pripravovanou stavbou tunela Višňové dočasne zmení okolie Žiliny na veľké stavenisko: intenzívne sa budujú ťahy na sever aj východ Slovenska a tranzitná doprava bude odklonená z krajského mesta.

Žilinský kraj v aktuálnom období eurofondov celkovo získa viac ako miliardu eur na dopravnú infraštruktúru. Medzi najväčšie projekty patrí už ukončený projekt železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou, zriaďovacia stanica Žilina Teplička, a tiež diaľničné projekty na D1 Dubná Skala – Turany, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a projekt D3 Svrčinovec – Skalité, na ktorý ministerstvo dopravy nedávno získalo odporučenie od technických expertov EK JASPERS.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

MV OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Na zasadnutiach monitorovacieho výboru sa zúčastňujú tiež zástupcovia EK, Európskej investičnej banky, experti JASPERS a zástupcovia Orgánu auditu.

Na 13. riadnom zasadnutí MV OPD budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR, ZSSK, dopravných podnikov miest Bratislava a Košice, ako aj magistrátov oboch najväčších slovenských miest informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia celkovú dynamiku implementácie OPD a  predstavitelia EK budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur).

Úspešný polrok v implementácii projektov OPD

 • Výrazne zrýchlená dynamika čerpania
 • Odstránenie rizika prepadnutia financií
 • Splnenie záväzkov n+2, n+3 a ich prekročenie o 345 mil. eur
 • Najdynamickejšie čerpanie zo všetkých OP na Slovensku
 • Viac ako 100 % zazmluvnenie financií, vrátane projektu D3 Svrčinovec – Skalité
 • Výrazný nárast zazmluvnenia v PO4 z 1,25 % na súčasných viac ako 83 %
 • Úspešné ukončenie 13 verejných obstarávaní v hodnote 737 mil. eur
 • Získanie troch odporúčaní (ACN – Action Completion Notes) Jaspersom (kvalitná príprava troch Žiadostí o poskytnutie pomoci)
 • Schválenie troch veľkých projektov na EK, ďalšie dva boli predložené na schválenie
 • Do konca roka predloženie ďalších piatich veľkých projektov, z čoho 4 projekty sa budú realizovať na území Žilinského kraja
 • Vytvorenie nového Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra, jeho schválenie vládou SR a predloženie na EK

O red

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices