Ministri pre dopravu EÚ žiadajú väčšie práve pre cestujúcich v leteckej doprave

leteckí pasažieri
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Luxemburg  – Budúcnosť cestnej nákladnej dopravy v Európe aj väčšie práva pre cestujúcich v leteckej doprave boli časťou tém, o ktorých diskutovali predstavitelia Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rady TTE) v Luxemburgu. Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

„Chceme väčší komfort a väčšie práva pre cestujúcich v leteckej doprave, tiež aby sa jasne definovali spoločné pravidlá pre cestujúcich i pre letecké spoločnosti  a aby sa posilnil mechanizmus zaobchádzania so sťažnosťami,“ uviedol štátny tajomník F. Palko. Dodal, že výška náhrady v závislosti od vzdialenosti cesty a dĺžky meškania má byť stanovená spôsobom, aby bol vytvorený spravodlivý a zrozumiteľný systém, ktorý bude v prospech cestujúceho.

Z oblasti cestnej nákladnej dopravy v EÚ rezonovala problematika stanovenia najväčších prípustných rozmerov, ako aj  kontrola maximálnej povolenej hmotnosti. V diskusii sa predstavitelia Slovenska zasadili za využívanie aerodynamických kabín vozidiel s cieľom zníženia spotreby pohonných hmôt  a zmiernenia  následkov dopravných nehôd. V oblasti efektívnejšej kontroly nákladných vozidiel podporujeme zavedenie systémov zabudovaných do cestnej infraštruktúry, ktorá nebude vyžadovať ďalšie náklady na strane dopravcov,“ zdôraznil postoj Slovenska F. Palko.

Na druhej strane, zástupcovia slovenskej delegácie sa vyjadrili proti používaniu súprav nad rámec súčasných povolených rozmerov (tzv. megalinerov, nad 18,75 m) v rámci medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Slovensko má vážne výhrady voči širšiemu využívaniu týchto vozidiel v rámci medzinárodnej dopravy nielen z dôvodu negatívneho vplyvu na cesty, ale aj z dôvodu, že sa dlhodobo snažíme o presun nákladnej prepravy z ciest na železnice,“ povedal po rokovaní F. Palko.

Viac..  Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Slovensko v Luxemburgu podporilo aj návrh smernice na zlepšenie sieťovej a informačnej bezpečnosti v EÚ. „Súčasná situácia v členských štátoch únie neposkytuje dostatočnú ochranu kľúčových informačných a komunikačných technológií, čo ohrozuje nielen digitálny priestor EÚ ako celku, ale má tiež zásadné presahy do bezproblémového fungovania jednotného trhu,“ uviedol F. Palko.

Na rokovaní ministrov krajín V4, ktoré predchádzalo zasadnutiu Rady ministrov, prezentoval F. Palko program ročného Predsedníctva SR vo V4 v oblasti dopravy, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. „Zameriame sa najmä na spoluprácu pri koordinovaní výstavby infraštruktúry, ako aj na spoločný postup krajín V4 pri politicky citlivých témach v EÚ,“ vysvetlil štátny tajomník. Slovenská republika preberie predsedníctvo od 1. 7. 2014.

O red

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Lepšie práva a lepšie informácie pre cestujúcich v EÚ

Komisia dnes prijala súbor návrhov zameraných na zlepšenie skúseností cestujúcich a cestujúcich posilnením ich práv. …

Consent choices