EÚ chce posilniť energetickú bezpečnosť

plynovod
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vzhľadom na posledné udalosti vo svete EÚ navrhuje opatrenia na zabezpečenie dodávok energie. Vyše 50 % spotreby energie v Európe závisí od dovozu, čím sa stáva zraniteľnou voči politickým udalostiam za hranicami EÚ.

Osobitne zraniteľné sú dodávky plynu. Zatiaľ čo väčšina dovážanej ropy sa dostáva do EÚ po mori, plyn k nám prichádza potrubím. To znamená, že v prípade potreby máme len málo možností na zmenu zdrojov a trás zásobovania.

Po dočasnom prerušení dodávok plynu v zimných obdobiach rokov 2006 a 2009 boli prijaté opatrenia na zlepšenie energetickej bezpečnosti Európy. Avšak napätie na Ukrajine, cez ktorú vedú plynovody z Ruska, ukázalo, že tieto opatrenia je potrebné ešte viac posilniť.

Zlepšenie bezpečnosti

EÚ s cieľom zabezpečiť nepretržité dodávky počas nastávajúcej zimy navrhuje vykonať záťažové testy. Ide o simulácie prerušenia dodávok plynu, ktoré majú ukázať, ako by sa energetický systém vyrovnal s ohrozením bezpečnosti dodávok. Tieto testy pomôžu pri vypracovávaní núdzových plánov a zálohovacích mechanizmov, ako je zvýšenie zásob plynu v prípade, že dôjde k prerušeniu.

Na zlepšenie bezpečnosti z dlhodobého hľadiska EÚ navrhuje:

  • diverzifikovať krajiny, z ktorých EÚ dováža energiu. V roku 2013 viac ako 90 % plynu dovážaného do EÚ pochádzalo zo štyroch krajín: Ruska, Alžírska, Líbye a Nórska,
  • šetriť energiu a zlepšiť infraštruktúru s cieľom zefektívniť využívanie energie v Európe,
  • využívať vlastné zdroje energie. Výroba energie v Európe od roku 1995 do roku 2012 klesla o takmer 20 %, ale mohla by sa zlepšiť prostredníctvom udržateľnej výroby fosílnych palív a zvýšenia podielu dodávok z obnoviteľných zdrojov energie,
  • dobudovať vnútorný trh s energiou, aby sa zlepšil tok energie v Európe. Napríklad 6 krajín EÚ úplne závisí od dodávok plynu z Ruska. Ak budú v prípade potreby schopné presmerovať dovoz energie z iných krajín, zníži sa ich zraniteľnosť.
Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

O red

Odporúčame pozrieť

plynovod

Francúzsko, Španielsko a Portugalsko postavia do roku 2030 potrubie na prepravu vodíka

Španielsko, Francúzsko a Portugalsko sa dohodli, že do roku 2030 vybudujú veľké podmorské potrubie na …

Consent choices