Komentár: ECB neprekvapila – správa sa bezprecedentne

ecb
Európska centrálna banka. PHOTO: Flickr.

Hlavná téma týždňa neprekvapila. ECB po prvýkrát vo svojej histórií zaviedla negatívne úrokové miery na vklady bánk. Draghi sa explicitne nevyjadril, či bude ECB pokračovať v znižovaní mier, čo naznačuje, že tieto miery ostanú určité obdobie v platnosti (o ich dvihnutí, čo by nasvedčovalo ozdravovanie v ekonomike, nemôže byť ani reč). ECB chce týmto spôsobom motivovať banky, aby omnoho viac požičiavali, čím by sa naštartovala ekonomika. Bola to reakcia na nízku mieru inflácie v eurozóne, ktorá dosiahla 0,5 % oproti dlhodobo plánovanými 2 %. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré ECB pripravuje patria tzv. TLTRO resp. cielené LTRO (400 mld. euro) a dvojročné LTRO. Pôžičky od ECB budú v prípade tzv. TLRTO podmienené pôžičkami komerčných bánk súkromnému sektoru a pre tie banky, ktoré nebudú ochotné resp. si nebudú môcť dovoliť čerpať TLTRO, pripravila ECB klasické pôžičky, ktoré by mohli zabezpečiť likviditu pre bondy periférie.

Zároveň Draghi oznámil, že sa ECB ešte pripravuje na nákup tzv. ABS (vo všeobecnosti dlhopisy, ktorých podkladové aktívum sú nesplatené bankové úvery). Draghi nakoniec nespomenul súčasný „zlatý grál“ centrálneho bankovníctva – priame nákupy vládnych dlhopisov v podobe európskeho QE. Ak zoberieme ostatnú snahu ECB o zvýšenie inflácie v eurozóne prostredníctvom predchádzajúceho LTRO vo výške 1 bilión eur, či dlhodobú politiku nízkych úrokových mier, ani od súčasných opatrení nemôže ekonomika eurozóny očakávať výrazný impulz. Deflačné kroky, ktoré sú spôsobené prísnejšími nárokmi na kapitálovú vybavenosť bánk, tvorba rezerv a už existujúci značný rozsah zlých úverov v eurozóne, sú zatiaľ silnejšími protihráčmi v hre na infláciu a defláciu. A tak môžeme v nejakej blízkej budúcnosti očakávať, že ECB nakoniec predsa len pristúpi k priamemu nákupu dlhopisov a priamemu vháňaniu čerstvých peňazí do ekonomiky.

To, čo sa dalo očakávať spolu s vyhlásením Dragiho bol nástup drahých kovov, ktoré sa mierne spamätali zo skoro dvojtýždňovej letargie. To, čo však bolo rovnako zaujímavé, bol rovnako nárast ceny bitcoinu o 20 USD. Či mali tieto dve udalosti spojitosť je ťažko povedať. Každopádne to stojí za zmienku. Žeby sa bitcoin snažil o status safe haven, ktoré reaguje na monetárnu politiku? Uvidíme v budúcnosti, zatiaľ ním určite nie je.

Politika ECB má vplyv. Na krajiny, ktorých úrokové miery na ich dlhopisy boli ešte pred nedávnom v okolí 7 %, sa dnes pohybujú na svojich minimách. Príkladom môže byť Írsko, ktoré si užíva rekordne nízku úrokovú mieru, resp. Španielsko. Treba však povedať, že Španielsko dokázalo v mesiaci apríl vytvoriť rekordný počet pracovných miest (198 tis.). Samozrejme za predpokladu, že si dané čísla vláda nevymýšľa, keďže ju miestny Le Confidencial obvinil z manipulácie so štatistikami. Ťažko povedať, ono sa to raz ale ukáže. Každopádne sa tamojšia ekonomika ešte z najhoršieho určite nespamätala. Svedčí o tom 25,1 % miera nezamestnanosti a 53 % mieru nezamestnanosti mladých.

Viac..  Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

Na Čínu ako potenciálneho spúšťača nejakej ekonomickej krízovej udalosti sa už pozeráme dlhšie. Či už je to bublinovo sa tváriaci trh s tamojšími nehnuteľnosťami alebo problémy v tzv. tieňovom bankovníctve, ktoré spoločnosti využívajú čoraz častejšie na financovanie svojich potrieb, keďže získanie úveru v bankách je čoraz ťažšie. S tým súvisia i dve udalosti minulého týždňa. Prvou sú problémy so zastavením zásielok zo siedmeho najväčšieho svetového prístavu Qingdao. Tam úrady začali vyšetrovanie okolo chýbajúcich 80 000 ton hliníka (ktorý sa dúfam niekam neodsťahoval) a približne 20 000 ton mede, ktoré majú byť na skladoch, avšak tam údajne nie sú. Dovoz kovov do krajiny sa využíval na získanie lacnejšieho prístupu k financiám a v súčasnosti sa viaceré banky a spoločnosti obávajú, že sa ich kovy použili ako kolaterál i pre iné spoločnosti. Inými slovami to znamená, že na rovnaký kolaterál majú nárok viacerí naraz. V prípade, že by sa správy potvrdili to môže vyvolať reťazovú reakciu bankrotov. Druhou správou, ktorá súvisí s napätím v čínskej ekonomike je pripravované opatrenie tamojšej centrálnej banky. Tá sa nechala počuť, že umožní znížiť povinné bankové rezervy niektorým štátnym bankám, čo by mohlo zvýšiť výšku pôžičiek bánk súkromnému sektoru a následne podporiť spomaľujúcu ekonomiku Číny. Čína môže inými slovami značne zahýbať všetkými snahami centrálnych bankárov o oživenie západných ekonomík. A to výrazne.

Komentár pripravil Matúš Pošvanc, Nadácia F.A.Hayeka.

O red

Odporúčame pozrieť

ECB: Mnohé banky v eurozóne majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Európska centrálna banka (ECB) sa zameriava na viaceré finančné inštitúcie v eurozóne, ktoré vykazujú nedostatky …

Consent choices