Komisia vyčlenila milióny EUR na projekty v oblasti klímy

klíma
PHOTO: Ilustračné Flickr.

LIFE je program financovania EÚ, ktorý prebieha od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 000 projektov. Program LIFE pre životné prostredie a klímu na roky 2014 – 2020 je rozdelený do dvoch programových období: 2014 – 2017 a 2018 – 2020. Na prvé obdobie je pridelený rozpočet vo výške 449,2 milióna EUR na opatrenia v oblasti klímy, z ktorých 44,26 milióna EUR je k dispozícii v rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku 2014.

Toto financovanie je súčasťou pomoci činnostiam v oblasti klímy v rámci rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. V rámci programu LIFE pre oblasť klímy bude príležitosť aj na financovanie viacerých projektov vyšším zapojením využívania súkromného financovania prostredníctvom pôžičiek a záruk z miestnych bánk.

Európska komisia včera vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového programu financovania projektov zameraných na oblasť klímy. Podprogramu pre oblasť klímy v rámci programu LIFE sa v roku 2014 poskytne 44,26 milióna EUR na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia problému zmeny klímy v rámci Európy.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová vyhlásila: „V rámci nového programu LIFE pre oblasť klímy máme k dispozícii viac finančných prostriedkov na inovatívne projekty v oblasti klímy v Európe ako kedykoľvek predtým. To pomôže oživiť špičkové technológie s nízkymi emisiami CO2 a zvýšiť už existujúce riešenia v oblasti klímy. Tieto finančné prostriedky nám zároveň pomôžu dosiahnuť ciele právnych predpisov EÚ v oblasti klímy, ako aj politiky. Dnešná výzva na predkladanie návrhov v oblasti klímy za zameriava na pilotné a ukážkové projekty.“

Podprogram je súčasťou programu EÚ LIFE na roky 2014 – 2020 a počas nasledujúcich siedmich rokov poskytne na činnosti súvisiace s klímou 864 miliónov EUR. To takisto podporí lepšiu komunikáciu, spoluprácu a šírenie informácií týkajúcich sa zmiernenia zmeny klímy a adaptačných opatrení.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o celoúnijnom systéme certifikácie odstraňovania uhlíka

Organizácie, ktoré majú záujem, sa týmto vyzývajú, aby čo najskôr začali prípravy, a to formou náčrtu projektových nápadov, uzatvárania partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami a identifikácie dodatočnej finančnej podpory. Nadnárodné projekty sú obzvlášť vítané, pretože cezhraničná spolupráca je nevyhnutná na zaručenie cieľov EÚ v oblasti klímy.

Termín na podanie prihlášok je 16. októbra 2014. Nová výzva na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE bude zameraná na prevádzkové granty pre neziskové organizácie, ktoré pôsobia na európskej úrovni v oblasti klímy a životného prostredia a začne sa na jeseň tohto roku.

O ram

Odporúčame pozrieť

zivotne prostredie, priroda

Europoslanci rozšírili zoznam environmentálnych trestných činov a sankcií

Europarlament schválil nové pravidlá týkajúce sa trestných činov proti životnému prostrediu a súvisiacich sankcií. Nová …

Consent choices