Zamestnanci, tešte sa! Európska komisia zvyšuje bezpečnosť pri práci

PHOTO: Ilustračné Flickr.

Pritom vychádza z rámca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predstaveného na roky 2014 až 2020. Jeho cieľom je udržať kvalitné normy, určujúce podmienky pri práci.

Komisia chce týmto programom podporiť aj rast malých podnikov. Napríklad technickou podporou a nástrojmi, ako napr. OiRA, čiže webovou interaktívnou platformou na posúdenie rizík pri práci. Rámec zahrňuje aj presadzovanie právnych predpisov a zníženie ich administratívnej záťaže tam, kde sa to dá. K zlepšeniu podmienok zohľadňuje starnutie pracovnej sily EÚ a prevenciu ochorení súvisiacich so zamestnaním. Ako nástroje na implementáciu využije najmä sociálny dialóg, zvyšovanie povedomia, právne predpisy. Financie nájde v Európskom sociálnom fonde.

„Ľudia majú právo na prácu bez toho, aby na pracovisku museli čeliť bezpečnostným rizikám. Napriek tomu sa každý rok v EÚ zraní viac než 3 milióny pracovníkov, pričom 4 000 úrazov je smrteľných,“ povedal komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Pracovné úrazy a súvisiace ochorenia sa týkajú všetkých sektorov bez ohľadu na to, či ľudia sedia v kancelárii, šoférujú kamión alebo pracujú v bani, či na stavenisku. „Úrazy spôsobujú nielen osobné utrpenie, ale aj vysoké náklady pre podniky a spoločnosti. Tento nový strategický rámec by mal prispieť k zlepšeniu kvality pracovných miest a spokojnosti zamestanncov v práci, a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti a produktivity európskych, najmä malých a stredných podnikov. Tiež by sa mali znížiť náklady na systémy sociálneho zabezpečenia,“ dodal komisár.

O mve

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices