Značký archívu: bezpečnosť pri práci

Zamestnanci, tešte sa! Európska komisia zvyšuje bezpečnosť pri práci

Pritom vychádza z rámca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predstaveného na roky 2014 až 2020. Jeho cieľom je udržať kvalitné normy, určujúce podmienky pri práci. Komisia chce týmto programom podporiť aj rast malých podnikov. Napríklad technickou podporou a nástrojmi, ako napr. OiRA, čiže webovou interaktívnou platformou na …

Viac ... »
Consent choices