Na toto všetko máte nárok s európskym preukazom zdravotného poistenia!

europsky preukaz
Európsky preukaz zdravotného poistenia. PHOTO: Flickr.

Podľa najnovších dostupných údajov za rok 2013 má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) už takmer 200 miliónov Európanov. Tento počet zodpovedá viac ako polovici všetkých poistencov v EÚ. Počet držiteľov EPZP neustále rastie – v roku 2013 ho malo o osem miliónov občanov viac než v predchádzajúcom roku.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, k tomu uviedol: „V období, keď sa mnohí chystajú na letnú dovolenku, je povzbudivé vidieť, že čoraz viac ľudí má európsky preukaz zdravotného poistenia. Vďaka tomuto preukazu majú prístup k nevyhnutnému zdravotnému ošetreniu počas svojich ciest v Európskej únii, vo Švajčiarsku, v Lichtenštajnsku, Nórsku a na Islande. Skutočnosť, že tento preukaz vlastní čoraz viac občanov, je znakom dôvery v systém EPZP a uznaním ochrany, ktorú poskytuje.“

EPZP, ktorý je dostupný bezplatne, potvrdzuje, že jeho držiteľ má počas krátkodobého pobytu v zahraničí nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti z verejného systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako štátni príslušníci danej krajiny. EPZP sa nemôže použiť na pokrytie nákladov pri plánovanom ošetrení v inej krajine.

Nemocnice, ktoré poskytujú verejné zdravotnícke služby, sú povinné EPZP uznať. Vo veľkej väčšine prípadov dostanú pacienti, ktorí sa preukážu EPZP, potrebnú zdravotnú starostlivosť a ich liečba je preplácaná bez akýchkoľvek problémov. Vyskytli sa však aj prípady zamietnutia, vo všeobecnosti v dôsledku nedostatočnej informovanosti na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Európska komisia a členské štáty musia preto naďalej medzi lekármi a občanmi zvyšovať informovanosť o tom, ako preukaz funguje.

Pacienti, ktorým odmietnu akceptovať EPZP, by mali kontaktovať príslušný zdravotný úrad v krajine, v ktorej sa práve nachádzajú. Núdzové kontaktné čísla sú ľahko dostupné vďaka aplikácii EPZP pre smartfóny a tablety (pozri nižšie). V prípade opakovaného zamietnutia by pacienti mali požiadať o podporu orgány verejného zdravotníctva svojej domovskej krajiny.

Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Ak problémy pretrvávajú, mali by kontaktovať Európsku komisiu, ktorá môže tieto nároky na ošetrenie a kompenzáciu nákladov preskúmať a prerokovať problém s orgánmi dotknutej krajiny. Komisia takéto prípady prešetrí a v prípade potreby začne konania o porušení právnych predpisov proti ktorémukoľvek členskému štátu, ktorý neuplatňuje právne predpisy EÚ o používaní EPZP.

Občania by mali vedieť, že tento preukaz vydáva zdravotná poisťovňa v ich domovskej krajine bezplatne. Nie je potrebné platiť žiadne poplatky sprostredkovateľom, ktorí ponúkajú pomoc s podávaním žiadosti, hoci niektoré krajiny takéto prípady zaznamenali. Takéto prípady by mali občania nahlasovať orgánom zdravotného poistenia vo svojej domovskej krajine.

Pred začiatkom letných prázdnin vyhlasuje Európska komisia súťaž grafických návrhov videoklipov s cieľom zvýšiť informovanosť o EPZP. Na základe víťazného návrhu sa pripraví a vypracuje videoklip, ktorý bude použitý na ďalšiu propagáciu EPZP. Súťaž bude trvať od dnešného dňa do 17. augusta.

Stiahnite si aplikáciu!

Aplikácia EPZP ponúka všeobecné informácie o preukaze, telefónne čísla tiesňového volania, zoznam ošetrení, na ktoré sa preukaz vzťahuje, vrátane ich cien, ako aj informácie o tom, ako žiadať náhradu nákladov a na koho sa obrátiť v prípade straty preukazu. Aplikácia zahŕňa 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a je k dispozícii v 25 jazykoch, ktoré si môžete prepínať. Táto aplikácia však nenahrádza EPZP.

O ram

Odporúčame pozrieť

lekar, zdravie

EÚ prispeje ďalších 125 miliónov eur na zvýšenie dostupnosti zdravotníckej starostlivosti vo svete

Európska únia investuje ďalších 125 miliónov eur na posilnenie zdravotných systémov, najmä s cieľom zvýšiť …

Consent choices