benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

M. Flašíková Beňová: K rovnému zastúpeniu mužov a žien nám stále ešte krôčik chýba

benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

Obsadzovanie vedúcich postov v Európskej komisii (EK) a v Európskom parlamente (EP) by malo odzrkadľovať výsledky európskych volieb, geografickú rozmanitosť Únie, ale aj rovnosť oboch pohlaví. Tá je jedným z dôležitých práv Európskej únie (EÚ). Jej striktné dodržiavanie pri nominovaní kandidátov na riadiace funkcie v rámci inštitúcií Spoločenstva by bolo jasným signálom pre podporu výraznejšieho prehlbovania rovnosti medzi mužmi a ženami.

EÚ sa v rámci svojich aktivít musí sústrediť aj na odstraňovanie diskriminácie a nerovností medzi oboma pohlaviami. „Rešpektovanie parity zlepšuje možnosti výberu a prispieva k jeho efektivite,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Dodržiavanie rovnosti medzi pohlaviami na úrovni vedenia kľúčových inštitúcií EÚ by podľa nej predstavovalo jasný a pokrokový signál napríklad aj smerom k zamestnávateľom. „Stále totiž platí, že ženy sú na trhu práce v porovnaní s mužmi znevýhodňované, či už z hľadiska podmienok alebo ohodnotenia,“ poznamenala europoslankyňa.

V rámci prebiehajúcej ustanovujúcej plenárnej schôdze EP si poslanci okrem predsedu parlamentu volili aj štrnástich podpredsedov. „Rovnako ako v minulom období, získali ženy šesť z týchto podpredsedníckych kresiel. K rovnému zastúpeniu nám tak stále ešte krôčik chýba,“ poznamenala poslankyňa s tým, že je to však v porovnaní so zastúpením žien v iných riadiacich pozíciách veľmi dobrý výsledok. „Rodová rovnosť je o búraní zažitých stereotypov. To nikdy nepôjde ani rýchlo a už vôbec nie ľahko. Z hľadiska zlepšovania postavenia žien v našej spoločnosti to však považujem nevyhnutné,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Eugen Jurzyca: Najjednoduchšie sa mobilizujú voliči strašením. Veľa politikov to preto aj robí. VIDEO

Text je dodaný klientom, bez redakčnej úpravy.

O ram

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices