Eurom by sa malo platiť čoskoro už aj v Litve!

litva
Vlajka Litvy. PHOTO: Flickr.

Litva by mala prijať euro 1. januára 2015, odporučil Európsky parlament vo svojom uznesení, ktoré schválil v pléne v stredu. Toto hlasovanie EP bolo v súlade s odporúčaním Európskej komisie a politickou podporou šéfov štátov a vlád členských krajín EÚ z júnového samitu Európskej rady.

Parlament schválil uznesenie pomerom hlasov 545 za, 116 proti, 34 poslancov sa hlasovania zdržalo. Európsky parlament v prijatom texte vyjadril súhlas s tým, aby Litva prijala euro k 1. januáru 2015.

„Je to dobrá správa pre Litvu, pobaltské štáty a stabilitu v Európe. Intenzívna práca od roku 2006 priniesla krajine nízku infláciu, stabilný výmenný kurz, nízky deficit rozpočtu a primeranú mieru zadlženia k HDP. Litva, vitaj v eurozóne,“ povedal spravodajca Werner Langen (EĽS, Nemecko).

Poslanci privítali skutočnosť, že Litva splnila všetky podmienky pre prijatie eura: jej miera inflácie za posledných 12 mesiacov bola v priemere 0,6 % (výrazne pod referenčnou hranicou 1,7 %); schodok štátneho rozpočtu v roku 2013 bol 2,1 % (referenčná hranica sú 3 %) a miera zadlženia 39,4 % HDP (výrazne pod požadovanou hranicou 60 %).

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Litva by sa mala stať 19. členom eurozóny po Lotyšsku (2014), Estónsku (2011), Slovensku (2009), Cypre a Malte (2008), Slovinsku (2007), Grécku (2001) či Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Španielsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku a Fínsku (1999).

Ďalší postup

Európsky parlament má pri posudzovaní pripravenosti členských krajín na vstup do eurozóny konzultačnú úlohu. Definitívne schválenie Rady pre všeobecné záležitosti sa očakáva 23. júla.

O ram

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: euro a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti majú naďalej podporu verejnosti

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia, je verejná podpora eura naďalej veľmi silná. Z prieskumu …

Consent choices