Európska Komisia hľadá mladých ľudí na stáž! 1050 mesačné!

Stážista si môže zlepšiť schopnosti pracovať v medzinárodnom a viac-jazyčnom prostredí na vysokej úrovni. Lepšie pochopiť ciele integračných procesov a politík EÚ. Jedno z najdôležitejších pozitív je, že absolvent môže automaticky implementovať svoje poznatky nadobudnuté počas vzdelania do praxe. Pracovným jazykom stáže je angličtina, nemčina, či francúzština.

Stáže sú platené v sume 1050 Eur, ktoré obdržíte mesačne, budú Vám slúžiť na pokrytie aspektov ako ubytovanie, strava, či cestovné, atď.

Ak Vás táto ponuka zaujala a mali by ste seriózny záujem, rád by som Vás oboznámil s fungovaním celého procesu uchádzania sa o stáž v Európskej Komisii. Online registrácia je otvorená už od 15/07/2014 na nasledovných stránkach, aby ste mohli požiadať o stáž, musíte mať ukončené minimálne bakalárskej vzdelanie. Kópiu diplomu posielajte s Vašou prihláškou, ktorú vypíšete online cez internet, a ktorá obsahuje osobné údaje. Vaše štúdium, pracovné skúsenosti a Vašu motiváciu.

Taktiež musíte označiť, v ktorom oddelení v Európskej Komisii by ste mali záujem absolvovať stáž a všetky dokumenty poslať elektronicky, ale i poštou do určeného termínu. Po spracovaní údajov obdržíte e-mail s informáciami o Vašej prihláške. Prihláška bude posudzovaná takzvaným “Predvýberovým výborom”, ktorý má svoj systém, napr. body za akademické vzdelanie, za motiváciu a taktiež, ak ste sa zúčastnili zahraničného výmenného pobytu. Ak obdržíte email s informáciou o postupe Vašej prihlášky ďalej, je už otázkou daného oddelenia Európskej Komisie, či by ste boli vhodným kandidátom alebo nie.

Mnohí kandidáti v druhom kole už kontaktujú aj priamo personál vybraného oddelenia, aby tak zvýšili svoje šance na postup do finálneho výberu.

Celý proces trvá približne dva mesiace. Neváhajte, pretože práve toto je tá chvíľa, posunúť sa ďalej a zaregistrovať sa na jarné stáže, otvorené do 29/08/2014.

Možno práve Ty budeš ďalší absolvent stáže v Európskej Komisii!

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Európska vodíková banka: Europoslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Európska vodíková banka by mala byť lepšie financovaná a mala by sa strategicky zamerať na …

Consent choices