Ochrana detí pri nákupe aplikácií je nedostatočná! Google zavádza zmeny, Apple sa zatiaľ k činu nemá

aplikácie deti
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V reakcii na veľký počet sťažností v krajinách EÚ týkajúcich sa nákupov v rámci aplikácií v prípade online hier a najmä neplánovaných nákupov deťmi spojili vnútroštátne orgány a Európska komisia sily, aby spoločne hľadali možné riešenia.

Koordinovaný postup zameraný na presadzovanie dodržiavania práva v EÚ v prípade nákupov v rámci aplikácií pri online hrách a hrách na mobilných zariadeniach priniesol výrazný pokrok v dosahovaní hmatateľných výsledkov. Zástupcovia tohto odvetvia prijali niekoľko záväzkov, ktorých cieľom je vyriešiť obavy spotrebiteľov. Týmto postupom sa zvýši dôvera spotrebiteľov v rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie aplikácií.

„Ide vôbec o prvý takýto postup pri presadzovaní dodržiavania práva v EÚ, v ktorom vnútroštátne orgány spojili sily s Európskou komisiou. Som rád, že prináša hmatateľné výsledky. Tento fakt je pre spotrebiteľov dôležitý. Ide najmä o deti, ktoré pri hraní online hier potrebujú zvýšenú ochranu. Spoločný postup nám zároveň umožňuje získať neoceniteľné skúsenosti vzhľadom na prebiehajúce úvahy o tom, ako čo najlepšie zorganizovať presadzovanie dodržiavania spotrebiteľských práv v Únii. Ukázal nám, že spolupráca sa vypláca a pomáha zvyšovať ochranu spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch,“ reagoval v tejto súvislosti komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, ktorá zodpovedá za digitálnu agendu, dodáva: „Komisia významne podporuje inovácie v odvetví aplikácií. Nákup v rámci aplikácií je legitímnym modelom podnikania, ale je nevyhnutné, aby výrobcovia aplikácií pri vývoji nových podnikateľských modelov poznali a rešpektovali právne predpisy EÚ“.

V spoločnom vyhlásení, na ktorom sa dohodli vnútroštátne orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktoré adresovali spoločnostiam Apple, Google a Európskej federácii interaktívnych programov v decembri 2013 (1), sa od zástupcov odvetvia žiada, aby:

  • hry prezentované ako „bezplatné“ nezavádzali spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,
  • hry priamo nenabádali deti k tomu, aby si v rámci hry čokoľvek kupovali, alebo aby presvedčili dospelú osobu, nech to kúpi za nich,
  • spotrebitelia boli riadne informovaní o podmienkach platby za nákup a aby takáto platba neprebiehala v režime automaticky predvoleného nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,
  • predajcovia poskytli emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Vďaka mechanizmu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa vymedzeného v predpisoch EÚ boli spoločnosti Apple, Google, ako aj príslušné obchodné združenia požiadané, aby v prípade vzniknutých obáv priniesli konkrétne riešenia pre celú EÚ.

Viac..  Producenti bravčového z EÚ sa obávajú možného pozastavenia vývozu mäsa do Číny

Google sa rozhodol zaviesť hneď niekoľko zmien. Ich realizácia už prebieha a bude trvať do konca septembra 2014. Patrí k nim nepoužívanie slova „bezplatný“ v prípade hier, ktoré obsahujú nákup v rámci aplikácií, vypracovanie konkrétnych pokynov pre firmy vyvíjajúce aplikácie v snahe zabrániť priamemu nabádaniu detí v zmysle vymedzenia v právnych predpisov EÚ, ako aj časovo ohraničené opatrenia na monitorovanie zjavných porušení právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov. Takisto upravil svoje predvolené nastavenia tak, aby v prípade, že sa tieto nastavenia nerozhodne spotrebiteľ zmeniť, podliehala každá platba za nákup v rámci aplikácie jeho súhlasu.

Hoci firma Apple, žiaľ, do dnešného dňa nepredložila žiadne konkrétne a okamžité riešenia problémov, ktoré súvisia najmä s autorizáciou platieb, zástupcovia firmy sa vyjadrili, že tieto problémy chcú riešiť. Napriek tomu neposkytli žiaden reálny záväzok ani termín, dokedy firma potrebné zmeny v budúcnosti zrealizuje. Orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa budú aj naďalej od firmy Apple žiadať, aby predložila konkrétne detaily k požadovaným zmenám a aby tieto zmeny zrealizovala v súlade so spoločným vyhlásením.

Orgány členských štátov na presadzovanie práva a Európska Komisia zároveň vyzvali združenia firiem vyvíjajúcich online hry a ich platformy, aby zvážili konkrétne opatrenia, ktoré môžu prijať v snahe vyriešiť problémy uvedené v spoločnom vyhlásení, ako aj možnosť zohľadniť vo svojich pokynoch či normách vyhlásenie v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Presadzovanie práva, vrátane prijímania možných právnych krokov, je v rukách vnútroštátnych orgánov, ktoré teraz zvážia, akým spôsobom vyriešiť zostávajúce právne otázky.

Európska komisia a členské štáty budú aj naďalej sledovať celú záležitosť, a najmä úroveň uplatňovania záväzkov riešiť obavy uvedené vo vyhlásení v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v praxi.

O ram

Odporúčame pozrieť

internet

Komisia začala vyšetrovanie nesúladu podľa aktu o digitálnych trhoch voči spoločnostiam Alphabet, Apple a Meta

Komisia dnes začala vyšetrovanie nesúladu podľa aktu o digitálnych trhoch (DMA) týkajúce sa pravidiel spoločnosti Alphabet súvisiacich …

Consent choices