Konečne! Do roku 2020 budeme mať 100% pokrytie internetu

europska komisia
Európska komisia. PHOTO: Flickr.

Už v roku 2020 chce digitálna agenda Európskej únie 100 % pokrytie domácností EÚ širokopásmovým pripojením. Európska komisia preto začala iniciatívu na prepojenie jednotlivých komunít.

Komisia prijíma návrhy všetkých subjektov, či už na miestnej, regionálnej či národnej úrovni, do 15. októbra 2014. Ich cieľom je získať záujem a ,,osvedčenie“ Komisie, ktoré povedie k finančnej podpore schválených projektov.

Podobné projekty sa už v Európskej únii uskutočnili v predošlých rokoch. V roku 2010 sa začal projekt Reggefiber v Holandsku, ktorý výrazne prispel k zavedeniu ultra vysokorýchlostných optických prístupových sietí do domácností. Financovanie prišlo zo strany Európskej investičnej banky a ďalších šiestich komerčných bánk.
Európska investičná banka tiež schválila projekt v sume 200 miliónov eur na financovanie zavádzania sietí novej generácie vo Francúzsku v roku 2012.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová hovorí, že všetci členovia sú pripravení prakticky podporiť a financovať víziu pre svoju komunitu. V ponuke sú tri typy výhodnej podpory. Európska investičná banka bude financovať projekty širokopásmového pripojenia vďaka počiatočnému kapitálu, ktorá jej Komisia schválila. Investície sa k schváleným návrhom dostanú po tom, ako sa vyhodnotí lokálny plán a odporúča vhodná podpora.

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Internet všetkým

Doterajšie investície do širokopásmových sietí vykazovali nepostačujúce výsledky. Zo súčasných zistení vyplýva, že rýchlosť 30 Mbit/s má momentálne 64 % domácností a len 3 % majú rýchlosť 100 Mbit/s. Rozvoj týchto služieb stagnuje najmä v polomestských, vidieckych a hospodársky znevýhodnených oblastiach. Terajších 18 % európskych vidieckych domácností, ktoré majú prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu, je podľa EÚ nedostatočných. Cieľom EÚ je priniesť dostatočný stupeň modernizácie i do oblastí, ktoré sa prispôsobujú pomalšie.

O vik

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices