Ako môže EÚ najlepšie poslúžiť potrebám miest? EÚ chce počuť váš názor!

eu vlajka
PHOTO: Flickr.

Mestá zohrávajú ústrednú úlohu pri plnení hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým čelí Európa. EÚ prostredníctvom pripravovanej mestskej agendy plánuje zabezpečiť, aby európske a vnútroštátne politiky podporovali túto úlohu miest.

EÚ organizuje verejnú konzultáciu o mestskej agende, aby sa zainteresované subjekty, vrátane národných, regionálnych a lokálnych orgánov, mohli vyjadriť k jej cieľom a k tomu, ako by mohla fungovať. Konzultácia potrvá do 26. septembra 2014.

V mestských oblastiach žije približne 70 % občanov EÚ a podľa odhadov tento podiel vzrastie do roku 2050 na 80 %. S ohľadom na skutočnosť, že na mestá majú dosah viac ako dve tretiny politík a právnych predpisov EÚ, čoraz viac sa ozývajú hlasy volajúce po ucelenejšom prístupe, ktorý by spojil rôzne úrovne verejnej správy. Umožnilo by sa tak strategické plánovanie naprieč administratívnymi hranicami.

Prečo EÚ potrebuje mestskú agendu?

Aby bolo možné dosiahnuť kľúčové ciele stanovené v stratégii Európa 2020 (v oblastiach ako nezamestnanosť, ochrana klímy a sociálne začlenenie), je nevyhnutné, aby politiky EÚ lepšie reagovali a zohľadňovali potreby miest.

V súčasnosti sa mestská agenda zameriava na dva hlavné ciele:

  • lepšiu koordináciu a koherentnosť politík EÚ tak, aby odrážali potreby miest,
  • väčšie a účinnejšie zapojenie miest do tvorby politiky EÚ.
Viac..  EP má deviatich nominantov na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2023

Vymedzenie rozsahu pôsobnosti a zamerania mestskej agendy EÚ

Mestská agenda by sa mala odvíjať od celkových cieľov EÚ a takisto musí dopĺňať vnútroštátne politiky. Na tohtoročnom fóre CITIES zaznela jasná správa, že nové pravidlá EÚ by neboli ideálnym riešením.

Mestská agenda by mala poskytnúť pracovné metódy na riešenie kľúčových výziev, ktorým čelia európske mestá, a zabezpečiť skutočnú výmenu najlepších postupov, aby sa pomohlo rozvoju miest a metropolitných regiónov.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť tu.

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Wlachovský: Treba vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko alternatívu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 13. septembra 2023 na konferencii …

Consent choices