Čo nové vo svete? Prinášame vám prehľad uplynulého 31. týždňa

zemeguľa
PHOTO: Flickr.

SLOVENSKO

Slovensko sa od agentúry S&P v piatok dočkalo lepšieho výhľadu ratingu, ktorý je aktuálne stanovený na stupni A, čo je 6. najvyššia možná úroveň. Výhľad slovenského ratingového hodnotenia je po novom pozitívny, čo podľa agentúry predstavuje pravdepodobnosť jedna ku trom, že rating Slovenska v horizonte dvoch rokov vzrastie. Agentúra S&P ocenila na Slovensku konsolidáciu
v oblasti verejných financií a zohľadnila aj očakávaný hospodársky rast v najbližších rokoch.

GRÉCKO

V súlade s našimi očakávaniami zlepšila v piatok agentúra Moody´s ratingové hodnotenie Grécka z úrovne Caa3 na Caa1 so stabilným výhľadom. „Tento krok sme zo strany agentúry očakávali aj preto, že jej hodnotenie pre Grécko bolo výrazne nižšie než hodnotenie dvoch najväčších konkurenčných agentúr“, uviedla Dana Vrabcová, analytička Poštovej banky. Agentúra Moody´s svoje rozhodnutie odôvodnila výrazným pokrokom Grécka vo fiškálnej oblasti, znížením úverového zaťaženia a predĺžením splatnosti záväzkov. Rozpočtový výbor gréckeho parlamentu minulý týždeň zverejnil pravidelnú kvartálnu správu, v ktorej konštatuje, že Grécko potrebuje „prihodiť“ nejaké miliardy k pomoci v objeme 240 mld. EUR, ktorú postupne čerpá už od roku 2010. Gréci sú si ale vedomí, že dodatočná pomoc by sa spájala aj s dodatočnými podmienkami. Stav v gréckom bankovom sektore je podľa správy katastrofálny, keď podiel nesplácaných úverov [NPLs] dosahuje až 40 % [po započítaní tých úverov, ktoré už prešli reštrukturalizáciou, no sú opäť v omeškaní so splácaním]. Na svetovom derivátovom trhu boli v júli po prvýkrát za viac ako dva roky zaznamenané nové CDS kontrakty naviazané na grécke štátne dlhopisy. Centrálny register takýchto kontraktov ukázal, že na grécky dlh bolo uzavretých 74 CDS kontraktov, ktoré sa spolu vzťahujú na dlh v objeme 165 mil. USD. Celkovo je tak v súčasnosti aktívnych 292 kontraktov kryjúcich dlh v čistej hodnote viac ako pol miliardy dolárov. Poistenie splatnosti gréckeho dlhu na 5 rokov aktuálne stojí približne 450 bps [t. j. 4,50 EUR ročne na 100 EUR dlhu], čo zodpovedá pravdepodobnosti 1 ku 3, že Grécko v tomto časovom horizonte nedokáže splatiť svoj dlh. Kontrakty CDS boli v prípade Grécka aktivované v marci 2012, kedy došlo k tzv. haircutu na dlhopisoch spravovaných gréckym právom.

NEMECKO

Vývoj na nemeckých 10 – ročných dlhopisoch [bundy] ukazuje, že kríza v eurozóne stále nie je zažehnaná. Ako inak si vysvetliť fakt, že Nemecko si v súčasnosti dokáže od investorov požičiavať pri historicky najnižších výnosoch? Iste, svoje robí aj menová politika
Európskej centrálnej banky [ECB], avšak tá je pre všetky krajiny eurozóny nastavená rovnako. Nemecko má však špecifické postavenie bezpečného prístavu, do ktorého sa investori utiekajú v čase neistoty. A tá vládne aj dnes, predovšetkým v súvislosti s geopolitickým vývojom. Výnos z 10 – ročných nemeckých dlhopisov minulý týždeň na sekundárnom trhu dosiahol rekordne nízku úroveň 1,11 %. No nepožičali by ste
si za toľko?

Viac..  EK schválila slovenskú schému pomoci 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

CYPRUS

Len niečo vyše roka po tom, ako Bank of Cyprus prešla reštrukturalizáciou, uzavrela banka dohodu o predaji akcií súkromným investorom, vďaka čomu na trhu vyzbiera 1 mld. EUR. Obchod sa mal podľa dostupných informácií uskutočniť pri cene 0,24 EUR za akciu,
pričom banka vydala 4,17 mld. ks nových akcií. Záujem prejavili rôzne investičné fondy, najmä z Veľkej Británie a USA, ale aj Európska banka pre obnovu a rozvoj [EBRD]. Bank of Cyprus plánuje prostriedky využiť na zlepšenie svojich kapitálových ukazovateľov pred jesenným testovaním a hodnotením v podaní ECB.

RUSKÁ FEDERÁCIA

Predstavitelia Európskej únie sa minulý týždeň zhodli na nových sankciách voči Ruskej federácii, ktoré nie sú namierené len voči konkrétnym ruským predstaviteľom, ale celým ekonomickým odvetviam. Najviac zasiahnuté by mali byť finančný,
technologický a obranný sektor. Členovia EÚ sa tiež zhodli na zákaze pre európskych investorov nakupovať nové dlhopisy alebo akcie bánk vlastnených aspoň spolovice ruskou vládou. Ide hlavne o päticu bánk, ktoré patria medzi desiatku najväčších ruských bánk podľa objemu aktív. Nové sankcie zamerané na ruský energetický, finančný a zbrojný sektor ohlásil následne aj americký prezident Barrack Obama.

ARGENTÍNA

Snahy o dohodu medzi Argentínou a investormi, ktorí odmietli haircut na svojich dlhopisoch pri bankrote krajiny v roku 2001, stroskotali a Argentína tak po 13 rokoch opäť upadla do platobnej neschopnosti. Argentína mala uplynulú stredu poslednú možnosť vyplatiť investorom úrokový výnos v objeme 13 mld. USD, a keďže tak neurobila, agentúra S&P znížila rating krajiny na úroveň SD, teda selektívny bankrot.

O ram

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices