Výkonnosť európskeho spotrebiteľského trhu sa zlepšuje!

spotrebitelsky trh
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Z nových údajov vyplýva zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov na všetkých trhoch v EÚ. Trh so službami a energiami však dosahuje menej uspokojivé výsledky.

Podľa najnovšej, v poradí už desiatej, výročnej hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov je väčšina Európanov spokojná s trhom s tovarmi. Dokonca aj sektory, ktoré v posledných rokoch dosahovali najslabšie výsledky (napr. trh s pohonnými hmotami alebo trh so službami železničnej dopravy), dosiahli určité zlepšenie. Bankový sektor zostáva naďalej terčom najväčšej nespokojnosti – trhy s investičnými produktmi a hypotekárnymi úvermi skončili na chvoste tabuľky.

Komisia monitoruje stovky tovarov a služiebna 52 spotrebiteľských trhoch. Spotrebitelia v celej EÚ ich následne hodnotia podľa ceny, problémov a sťažností, dôvery vo firmy a úrovne spokojnosti.

Hodnotiaca tabuľka poukazuje na 3 najproblematickejšie oblasti:

  • bankovníctvo,
  • trhy s energiou,
  • telekomunikácie.

Zlepšenie si vyžaduje aj trh s verejnými službami (voda, elektrina, plyn), pohonnými látkami a jazdenými automobilmi.

Trhy so službami vykazujú z hľadiska spotrebiteľov v porovnaní s trhmi s tovarmi slabé výsledky. Dôvodom je zložitosť niektorých služieb a marketingové stratégie, ktoré niekedy zámerne sťažujú spotrebiteľom výber tej najvýhodnejšej ponuky.

Z výsledkov vyplývajú aj regionálne rozdiely v spokojnosti v rámci EÚ. Ľudia v starších členských štátoch sú spokojnejší s maloobchodnými službami a službami v sektore automobilov, zatiaľ čo spotrebitelia v novších členských štátoch sú spokojnejší s telekomunikačnými službami.

Ďalšie kroky

Iniciatívy EÚ na zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov v najslabších odvetviach zahŕňajú:

  • nové pravidlá týkajúce sa platobných účtov retailových investičných produktov,
  • iniciatívu Prepojený kontinent ,
  • opatrenia zamerané na zvýšenie transparentnosti ponúk a účtov za energetické služby.
Viac..  EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Komisia chce vypracovať aj dve hĺbkové štúdie trhu:

  • štúdiu zameranú na maloobchodný trh s elektrickou energiou, v rámci ktorej sa porovnajú súčasné výsledky so situáciou v roku 2010 a preskúma dosah tretieho energetického balíka,
  • behaviorálnu štúdiu, v ktorej sa preskúmajú rôzne podmienky, ktoré by uľahčili spotrebiteľom lepšie pochopiť podmienky uzatváraných zmlúv.

Z nedávnej štúdie týkajúcej sa cien pohonných hmôt vyplýva, že ceny sa v niektorých štátoch môžu meniť aj viackrát za deň. V niektorých členských štátoch preto začali regulačné orgány využívať webové stránky s porovnaniami cien ako užitočný prostriedok na zvýšenie transparentnosti a zníženie cien prostredníctvom nových pravidiel ich stanovovania.

V záujme získania lepšieho prehľadu výziev a identifikovania možných riešení sa v súčasnosti dôkladne analyzuje trh s jazdenými autami.

O ram

Odporúčame pozrieť

Komisia

EÚ predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci do konca júna 2024

Európska komisia v pondelok oznámila, že predĺži uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci o ďalšie tri mesiace, …

Consent choices